Riya Şirktir

Riya, gösteriş için yapılan amelleri boşa çıkarır. (Bakara: 264)

Yapılan bir iyiliğin teşhiri, başkalarının görmesinin istenmesi riyadır.

Riyada Allah’a ortak koşma vardır. Mâun sûresinde riya ile namaz kılanlara “yazıklar olsun” denmiştir.

Kur’an’da: “O riyakârlar, işlediklerinden hiçbir şey kazanamazlar.” Buyrulur. (Bakara: 264) Peygamber (as),

Hanzala, “Kahraman desinler diye savaştığı için “şehit oldu” diyenlere “hayır şehit olmadı” demiştir.

Fatiha suresinde “Allah’ım ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz” diyoruz. Kendine bakanlar sebebiyle namaza biraz daha özen gösterilirse bu şirk olur.

Bir insan yaptığı amelini Allah rızası için değil de riya karıştırırsa, onun mükâfatını alamaz. Allah ona kıyamet gününde:

-“Amelini kimin için yaptıysan, git mükâfatını o versin” diyecektir.

Bir sahabi peygamberimize sorar:

-“Malımızı gösteriş olsun diye sadaka versek, Allah bize sevap verir mi?”

Peygamber (as):

-“Hayır vermez.” Der. O sahabi tekrar sorar:

-“Hem gösteriş hem de Allah rızası için versek?” der. Peygamber (as):

-“Allah ancak kendi rızası için yapılan işleri kabul eder.” Buyurur.

Mesela gösteriş için zekât verilirse, gösteriş için hacca gidilirse, namaz kılınırsa onlar da böyledir.

Gösteriş olsun, başkaları görsün veya menfaat temin etmek için yapılan ibadet şirktir.

Başka zaman yapmayıp ta insanların yanında yapılan ibadetin de hayrı yoktur. Şirke girer.


Bu yazıyı 324 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.