SATANİZM – ŞEYTANA TAPMAK

– Sebepsiz cinayetlerin işlendiği,

– Kedi köpeklerin vahşice katledildiği,

– Kan dökmenin, kan içmenin görüldüğü,

– Satanist sembollerin ve şeytan figürlerinin sergilendiği,

– Kadınların saygısızca taciz, tecavüz edilip öldürüldüğü ve şeytana kurban edildiği bir zamandayız.

 

Mevlana diyor ki;

Şen, iman konusunda şeytanın oyununa gelme!

O öyle bir hırsız der ki, karanlık geceleri kollar. Fırsatını bulunca kapını çalar, sen onu görmek için lambanı yakmak istersin. Her defasında şeytan sana engel olur, yakamazsın…  Böylece sen o şeytanı göremezsin.

Neticede şeytan senin iman kandiline müdahale edip, seni eserden, müessirden mahrum edip, senin gönlünden bütün faziletleri çıkarıp, seni ahiret müflisi haline getirir.

Böylece senin gönlün, ne eserden haberi olur, ne de müessirden. (eser, yaratılan, müessir, yaratan)

Ben ölünce vah vah, yazık yazık deme!

Eğer ben şeytanın tuzağına düşersem, vah vah, yazık yazık o zaman denir.”

 

ŞEYTANA TAPMAK

SATANİZM

A-Satanizm nedir?

  1. a) Satan şeytan demektir.
  2. b) Satanizm, şeytana tanrı diye tapınmaya denir.

Satanizm Allah inancını ve ahlak kurallarını reddeden bir akımdır.

Satanizm, İslam’dan uzak gençlere alternatif din olarak sunulmaktadır. Açıkça satanizm tanrı tanımazlıktır.

  1. c) Satanist, şeytana tapan, ona kulluk eden onun emirlerini yerine getiren demektir. Satanist, şeytanı memnun etmek için şeytanın red ettiği şeyleri red eden kimsedir.

Satanist için şeytan en büyük güçtür.

Satanist, insanlardan uzak, insanlara güvenme-yen, ailesini terk eden, ilkel düşünce taşıyan kimse olarak tanınır.

 

B-Satanizmin doğuşu:

Satanizmin kurucusu Macar asıllı Anton Szandor Lavey’dir.

1966 da şeytan kilisesini açmıştır.  Aslında lavey bir hıristiyandır. Hristiyanlığa bir karşı çıkış olarak fikirlerini bir kitapta toplamıştır.

Lavey, bu kitapta satanizmin felsefesini şöyle özetlemiştir:

Günah, yüce bir değerdir.

Hayatı kural tanımadan istediğince yaşamak,

Kötülük edene kötülük etmek,

Pejmürde bir hayat yaşamak, hayvanlar gibi olmak,

Şefkat, merhamet duygularını hayatta yer vermemek,

Evdeki misafir sana zarar verirse, ona zalimce davranmak,

Arzularını elde etmek için bütün gücünü kullanmak olarak belirlemiştir. (şeytanın istediği de bu değil midir?)

 

Satanizmin sembolleri nelerdir?

Satanizmin sembolleri:

Şeytan figürleri, bilhassa boynuzlu şeytan.

Yıldız,

Siyah elbise ve metal müzik,

Kuru kafatası,

Vahşeti hatıra getiren resim, şekiller,

Ayaktan yaz kış çıkmayan bottur.

 

C-İnanç esasları şunlardır:

a)9 kural nedir?

Şeytan, yasaklayıcı değil affediciyi temsil eder.

Şeytan, boş hayallerin değil asıl gerçekliğin temsilcidir.

Şeytan, ikiyüzlü hilekârlığı değil bilgeliği temsil eder.

Şeytan, nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.

Şeytan, kötülüklere karşı susmak yerine intikamı simgeler.

Şeytan, sapık vampirler için duyulan kaygı yeri-ne sorumluya sorumluluğu temsil eder.

Şeytan, bazen insanı bazen de hayvanı temsil eder, bazen de bundan daha kötü olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir. Ancak ruhani ve düşünsel gelişiminden dolayı tüm hayvanların en haini olarak nitelendirilir.

Şeytan, diye nitelendirilen ve fiziksel akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir.

Şeytan, kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.

 

b)11 temel ilke nelerdir?

Sorulmadıkça görüş ya da tavsiye verme!

Dinleyeceğine emin olmadıkça derdini kimseye anlatma!

Başkasının evinde ona saygı göster, aksi takdirde gitme!

Evindeki misafir sana kötülük unsuru olabilecek bir davranışta bulunursa sende ona zalimce davran!

Karşısındakinin de isteği olmadıkça cinsel ilişkiye girme!

Başkasına yük olduğu ve kurtulmak istediği şeyler hariç, kendine ait olmayan hiçbir şeyi alma!

Arzularını elde etmeni sağlayacak şekilde kullandığın sürece büyünün gücüne inan aksi takdirde kullanma!

Kendini muhatap etmeye gerek görmediğin hiç-bir şeyden şikayet etme!

Çocuklara zarar verme!

Sana zarar vermedikçe hayvanları öldürme!

Açık bir arazide yürüdüğünde kimseyi incitme. Birisi canını sıkacak bir durum teşkil ederse, ona durmasını söyle. Eğer durmazsa ona saldır!

 

c) 9 Büyük günah nelerdir?

Aptallık

Gösterişçilik

Tekbencillik

Hilekarlık

Düşünmeden inanmak

Kim ve ne olduğunu unutmak

Eski ve gerçek inanışları unutmak

Zarar verici derecede gurur

Estetik yokluğu

Ve hayata küsmüş kimselerdir.

Yaşamayı sevmezler, istemezler. Hayat onlar için boş ve manasızdır. İntihar etmelerinin sebebi de bu-dur.

Bugün birçok öldürme ve intihar etme olayları oluyor. Bunlar iyice araştırılıp, incelenmiyor. İntihar raporu ile unutulup gidiyor. Kedi, köpek öldürme olayları oluyor, bunlar hayvana zulüm olarak görülüp geçiliyor.

Hiç gençliği tehdit eden satanizm akla gelmiyor.

Satanizmin, bir hedefi de genç kızlardır. Şeytan onların öldürülmesini, tecavüz edilip, kanının içilme-sini emreder. Lavey’e göre satanist olmak demek, ayın sonunda isteyen her erkekle ilişkiye girmeyi göze almak demektir.

Satanist, 13 ve 666 rakamlarının kutsallığına inanır. Siyah rengi sever, temizlikten yıkanmaktan, hoşlanmaz. Düzen ve tertip sevmez. Çarşamba gününe önem verirler. Kedi kutsal kabul edilir ve şeytana kurban olarak sunulur. Kedinin kanı içilir. Duvarlara sürülür.

 

D- İnsan şeytanlaşır mı?

Satanizmin en belirgin özelliği allahsızlık ve manevi değerlere saldırıdır. Ahlak değerleri tanınmaz, her zaman din düşmanlığı yapılır.

Dinden, imandan uzak olanları tuzaklarına düşürürler.

Satanizmde şeytana tapınma ve şeytana kulluk esastır.

Bir gencin, niçin satanist oldun sorusuna: “tanrı-ya kızdım satanist oldum” cevabını vermesi, şeytanı en büyük güç gördüklerini gösterir.

Gençlere şeytan, tanrı olarak sunuluyor. Maneviyat yoksunu olanlarda Allah’a kul olamayınca şeytana kul oluyor, ona tapıyor.

Şeytana tapanlar kendilerinin bu dünyaya ait olmadıklarına ve ruhlarını şeytana sattıklarına inanırlar.

Tabi ki Allah’a kul olmayan nefsine kul olur, şey-tana kul olur.

Şeytan, insana şeytan olarak yaklaşmaz. İnsanı nasıl aldatıp kandıracaksa, öyle tuzak kurar, öyle yaklaşır. Onu kandırır, kendine bağlar. Bundan sonra da her istediğini yaptırır.

Çare, insanın dinini bilmesi, rabbine kul olmasıdır.

İnsan Allah’ın emrini dinlemezse, ona şeytan emretmeye başlar. Daha çok kurallara uymayan, özgürce yaşamak isteyen, nefsine uyan, inancı zayıf, isyankâr, kötü alışkanlıkları olan kimseler satanist oluyor, şeytana tapıyor.

Satanistler çok gizli çalışırlar, yaşantıları gizlilik esasına dayanır. Gizli ayin yaparlar. Issız yerler bilhassa mezarlıklar tercih edilir. Eğlenceye, uyuşturucuya, alkole düşkün olanları kolayca aralarına alırlar. Herkesi üye yapmazlar. İnternetten haberleşirler.

İnsan şeytanlaşır mı? Şeytana taparsa, onun is-teklerini yerine getirir, onu memnun ederse ve şeytani işler yaparsa, neden şeytanlaşmasın?

Bir gün peygamber (as)

– “Bir gün şeytan evlatlarınızı değiştirecek.” diyor.

– “Bu da mı olacak?” diyorlar.

– “Evet olacak!” Buyuruyor.

– “Bunu nereden anlarız?” Diyorlar. O da;

“Utanma ve merhamet azlığından” buyuruyor. (Ramuzul-ehadis:504/4)

Cenab-ı Allah Nâs Sûresinde cin ve insan şeytanlarının şerrinden kendisine sığınmamızı istemiştir.

Cenab-ı Allah Kur’an’da bizleri bakın nasıl uyarı-yor:

“Ey ademoğulları! Size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır” demedim mi?” Diyeceğini haber veriyor (yasin:60)

“Ey insanlar! Şeytanın peşine düşmeyin” (Baka-ra:168)

“Şeytan kötü bir arkadaştır.” (Nisa:38)

Şeytan, insanları saptıracağım diye yemin etmiştir. (Nisa:119)

“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip et-meyin” (Nur:21)

“O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına: “keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın” der. (Zuhruf:38) pişman olur diye haber veriliyor.

 

E-Şeytan insana neler telkin eder?

Şeytan insanı dinden imandan ve Allah’tan ayırmak için çaba sarf eder:

Şeytan daima kötülüğü emreder. Günahı, haramı ve ahlaksızlıkları güzel gösterir.

İnsana senin iyiliğini istiyorum” der ona yaklaşır, kötülüğü telkin eder. İnsan o hep mahcup olacağı, pişmanlık duyacağı şeyler yaptırır.

Bir baba 4 çocuğunu ve eşini öldürmüş, emniyette “bana emredileni yaptım” demiştir. (14-3-2001 basın)

Satanist, bir kötülük yaptığı zaman: “şeytan em-retti uyguladım” diye düşünün.

Şeytan insana acı çektirecek, acı verecek şeyler emreder: “Vur, kır, öldür. Vurup kırıp öldüremezsen, kendini öldür” der.

Mücade sûresi 19.da: “şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah’ı anmayı unutturdu. İşti onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki, şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar” buyrulur.

Şeytan hep Allah’ın ve resulünün emir ve buyruklarına ters şeyler emreder. İnsanı Allah’tan ve ibadetlerden uzaklaştırır.

Şeytan insana “ahirette işler bir şekilde hallolur” der, ahireti ve hazırlığı unutturur.

Allah’ın affına güvendirip, günah işletir. Sonrada Allah’ın rahmetinden ümit kestirip, ortada bırakır.

İsim çok, vaktim yok diye namazı bıraktırır. Din dışı şeylerle meşgul eder.

“Senin malında onun bunun ne hakkı var mal senin” der, zekat, sadaka verdirmez.

“Araplara paramı yedireceksin” der hacca salmaz. Batının çöplüğüne yollar.

Geleceğe ümitle baktırmaz. Hep moral bozar.

Faydacı düşünceyi enayilik olarak gösterir, bencil bir hayat yaşatır.

Açınan kadına: “güzel oldun” der, daha da güzel olmasını telkin eder.

Bazılarına kötü şeyler fısıldar. “sen şöylesin böylesin” der, gururlandırır, riyakarlık yaptırır amellerini boşa çıkarır.

Peygamber (as) bir hadislerinde şöyle buyurur:

İçinizden hayra davet eden bir ses duyarsanız, o meleğin sesidir ona uyunuz, şerre davet eden bir ses duyarsanız, o şeytanın fısıldamasıdır, ona uymayınız”

Şeytan insana kötülük telkin eder, zora sokar, sonra da kurtuluşu ve çözümü intihar etmekte gösterir.

 

F-Şeytan kendisine tapana neler yaptırır?

Gençlere gönderilen mesajlar, metal müzikli ayinler, satanizmi öven yayınlar, kan akıtmak, şiddet, dini, ahlaki değerlere saldırmak, başıboş, özgür hayat vaadi gibi şeyler cazip geliyor.

Satanist, şeytani memnun etmek için şeytanın is-teklerini yerine getirir. Bunun için cinayet işler. Kedi kurban eder, kan içer, şeytanın telkinleri doğrultusunda bir hayat sürer. İçine kapanır, ailesini terk eder ve insanlara küser, hayatı boş ve manasız olarak görür. En önemlisi de dini, ahlaki kurallara ve değerlere karşı çıkar.

Ayinlerini çok özel ve gizli yerlerde yaparlar mum yakarlar. Ayine başlamadan: “karanlığın efendi-si! Ben hazırım, senin gücünü hissediyorum. Ben şey-tanın sahiplendiklerindenim selam şeytan!” Derler.

Her satanist, doğum gününde tatil yapar. Sıkça “satan, satan” kelimelerinin geçtiği müzik dinlerler.

Satanistlerin en belirgin özellikleri şunlardır:

Siyah ve kırmızı giysileri tercih ederler.

Metal müzik dinlerler.

Yaz aylarında bile bot giyerler.

Ahlak kurallarını çiğnerler.

İntihar etmek, öldürmekten söz ederler.

Amerikan koleji öğrencisi Lara, intihar etmeden bilgi soyağacında kendi resmi boğazlanmış kedi, çıplak öldürülmüş kız bedenleri, şeytan figürleri ve intihar etmiş kızların bedenlerinin resimleri ile kan emen resimler bulunmuştur (25-7-2002 milliyet)

İstanbul’da başı taşla ezilerek öldürülüp, ölüşüne tecavüz edilen Şehriban satanistler tarafından şeytana kurban edilmiştir. (21.9.1999 basın) (bunlar sadece iki örnektir)

 

G- Gençleri satanizme iten nedenler:

Satanistler interneti kullanırlar, ilgi duyan, merak edenlerle arkadaşlık kurarlar.

Kızlara uyuşturucu ve müzik tuzak olanak kullanılır. Sırf satanizme eleman kazandırmak için arkadaşlık kurarlar.

İnanç ve boşluğu olanlar neredeyse hazır kimseler olarak görülür. Onlardaki boşluğu satanizmle dol-dururlar.

Aile bağları kopuk; ilgiden, sevgiden yoksun gençler, bilhassa boşanmış ailelerin çocukları kolayca satanizme kayabilirler.

İnternette bu konulara ilgi duyanların kazanılması daha kolay olmaktadır.

Uyuşturucu, alkol düşkünü, eğlenceyi sevenler satanistler için hazır lokma sayılır.

Milli, manevi değerlerden uzak, zenginliğin verdiği doyumsuzluk, gençleri arayış içine itmektedir. Bu durumdan istifade ederler.

Bilhassa arkadaş ortamı çok önemlidir. Yanlış arkadaş seçimi, gençleri yanlış yerlere, kötü ortamlara götürecektir.

İstanbul emniyet müdürlüğünün hazırladığı raporda gençleri satanizme iten nedenler şöyle özetlenmiştir:

“Gençlerin ergenlik dönemi problemleri,

Aile arasında yaşanan olumsuzluklar,

Dini bilginin yetersizliği,.

Kurdukları yanlış arkadaşlık neticesinde gençler satanizme ilgi duymaktadır” denilmiştir. (23.1.2002 Türkiye)

Bir sebep de satanizmin bir oyun ve eğlence olarak gösterilmesidir.

Bir de edepten yoksun; ar, haya duygularının zayıf oluşu sebeplerden biri olarak gösterilebilir.

Satanist olan K. Ş’ye:

Neden satanist oldun? Diye sormuşlar.

Ailem zengindi ama sevgi, saygı bağlarımız kop-muştu.

Arayış içinde iken satanist bir grupla tanıştım. Ayinlerine davet ettiler, katıldım” cevabını vermiştir.

Tekrar sormuşlar:

Peki neler yapardınız?

Kedi öldürmeye kan dökmeye bayılırdık. Hepimiz tam bir kedi düşmanıydık. Ayrıca sapık zevklere sahiptik. Şimdi onlar aklıma gelince utanıyorum.

Kan içerek ölümsüzlüğe ulaşacağımıza inanırdık. Ayrıca hepimiz tam bir din düşmanıydık. Camiye saldırır. Kur’an sayfalarına bir şeyler yazar, çiğnerdik” diye anlatıyor.

Tekrar soruyorlar:

Nasıl kurtuldun?

Ben hayattan ümidimi kaybetmiştim. İntihar edecektim. Dış ülkelerde amcam vardı. Onun yanına gittim, böylece o ortamdan ayrıldım” cevabını veriyor. (6,4,2002 vakit)

Bir satanistin ifadesi “yaptığımız şeylere şeytan bile kıskanıyordu” olmuştur.

Bu anlatılanlardan satanizmin nasıl bir akım olduğu daha kolay anlaşılıyor.

 

H- Çare ne?

Çare gençliğe sahip çıkmak, dini ahlaki ve milli değerleri gençlere doğru bir şekilde öğretmek, anlatmaktır.

İnsanın yeryüzünün halifesi ve değerli, şanı yüce bir varlık olduğunu anlatmaktır.

Şeytana kulluktan kurtaracak Cenab-ı Allah’a kulluğu öğretmek, tek tapılacak varlığın Allah olduğunu anlatmaktır.

Şeytanın daima insanın düşmanı olduğunu, hep kötülük istediğini anlatmak,

Gençlerin aile yuvasından soğumasına ve uzaklaşmasına engel olmak,

Satanizmin, ataizmin ve diğer sapık düşüncelerin, inançların gerçek yüzünü ortaya koymak. Bu konuda diyanet işlerine, ilahiyatçılara ve ilim adamlarına büyük görevler düştüğüne inanıyorum.

Gençlerimiz tehdit altındadır. Gençlerin kafasındaki sorular cevap bulmalı, yanlış ve zararlı fikirler-den arındırılmalıdır. Adam öldürmenin, kedi kurban edip, kan içmenin, ölmüş cesede tecavüzün insanlıkla ilgisi olmayan vahşet olduğu anlatılmalıdır.

Melek, cin ve şeytan, ruh, ölüm, ölüm ötesi gibi konularda gençler aydınlatılmalıdır. İslam tek çaredir, iyi anlatılmalıdır.

Ne demek bu devirde şeytana tapmak. Atalarımız: “Şeytanla ortak kabak ekenin kabak başında parçalanır.”

“Şeytanla arkadaşlık, darağacına kadardır”

“Şeytan insanı aldatır ama suyunu ısıtıvermez” demişlerdir.

Aileler çocuklarına gereken bilgi, eğitim ve ter-biyeyi verecek olurlarsa, çocuk kaybedilmemiş olur.

Kaybedilen çocukların dönüşünün, tekrar kazanılmasının çok zor olduğu bilinmelidir.

Kaybedilen çocukların, zararını önce ana baba görecek, sonra da toplum çekecektir.


Bu yazıyı 226 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.