Satanizm – Şeytana Tapmak

1.SATANİZM NEDİR?

Satanist, şeytana tapan demektir. Satanizm ise şeytana tapınma hareketine denir.

Satanistler, şeytanı memnun etmek ve mutlu etmek için şeytana tapınırlar. Kutsal şeyler, satanistler tarafından reddedilir. Satanistler, ahlâk kurallarına karşı çıkarlar.

Satanistler, karanlık güçlere inanırlar, şeytan onlar için kötü bir ilâhtır. Onlara göre şeytan en büyük güçtür.

Genellikle satanistler içine kapalıdırlar, sorulmadıkça pek konuşmazlar. Satanistler, insanlara güvenmezler, aileleriyle de kavgalıdırlar.

Satanizm, ortaçağ büyücülüğüne ve Hıristiyanlığa isyan eden gurup hareketine dayanır. Bu hareket, Allah’a ve islâm’a karşı reaksiyon hareketidir. Kısaca; dinlere alternatif din denilebilir. Her satanist dinlere karşı nefret duygusu taşır. Bu yüzden Satanizm, din olarak kabul edilemez.

Satanizm, bugünün inanışı değildir, çok eski devirlerde şeytana tapma âdeti vardı. Daha çok Hıristiyanlığın yanlış yönlerine tepki olarak günümüze kadar gelmiştir. Bugün de dinlere tepki ve isyan olarak, toplumsal çılgınlık şeklinde devam etmektedir.

Satanizm, ilkel bir düşüncedir. Hele adam öldürmek, kan içme, hayvan kesmek gibi düşünce, acımasız ve tehlikelidir.

Satanizmin kurucusu olarak Amerika’da Macar asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olan Anton Szandor Lavey gösteriliyor. “Şeytan Kilisesi”ni kuran Lavey’in yazdığı ‘Satanic Bible” isimli kitapta “Satanizmin Felsefesi” kısaca şöyle özetleniyor. ”Sonsuz kişisel tatmin için çalış. Hayatı dolu dolu yaşa. Düşmanından nefret et, sana vuranı yok et. Basit bir hayat yaşa, hayvanlar gibi ol. Şeytan, günah adı verilen düşünsel ve duygusal yücelikleri savunur. Şeytan, bir öcü gibi kullanıldığı takdirde tüm dinlerin en iyi dostudur. İstenmedikçe kimseye akıl verme. Kendini sakın kandırma, şefkat gibi duygulara sakın kapılma.

 

2-SATANİZMİN DOĞUŞU

“Satan”, Fransızca bir kelime olup şeytan” demektir.

Satanizmi kuran ve onu bir doktirin olarak ortaya koyan Kafkas kökenli Anton Lavey’dir. 1966’da San Francisco’da şeytan kilisesini açmıştır.

Lavey, şeytanın kutsal kitabını yazdı.

Lavey, bu kitapta satanizmin felsefesini kısaca şöyle özetlemiştir :

“Sonsuz kişisel tatmin için çalış. Hayatı dolu dolu yaşa. Düşmanından nefret et, sana vuranı yok et. Basit bir hayat yaşa, hayvanlar gibi ol. Şeytan “günah” adı verilen düşünsel ve duygusal yücelikleri savunur. Şeytan bir öcü gibi kullanıldığı takdirde tüm dinlerin en iyi dostudur. İstenmedikçe kimseye akıl verme. Kendini sakın kandırma şefkat gibi duygulara sakın kapılma.”

“İnsan bencil, çirkin, habis ve korkulması gereken bir varlıktır. Kötü olan şeytan değil, aksine insanın kendisidir. Amacımız şeytanı memnun etmektir”.

“Şeytan İncili” isimli kitabında Lavey, satanistlerin yaşam çizgilerini 11 kural halinde ifade etmektedir : 1.Size sorulmadığı sürece fikirlerini kimseye söylemeyin. 2.İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın. 3.Bir başkasının evinde misafirseniz, ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin. 4.Sizin kendi evinizdeki bir misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa, siz de ona karşı zalimce davranın. 5.Karşı cins sizi açıkça devet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin. 6.Bir problemi çözüp, birinin derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde size ait olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın. 7.Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak surette sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin. 8.Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikâyette bulunmayın. 9.Küçük çocuklara zarar vermeyin. 10.Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.11.Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hâlâ buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

Bizde başarılı, maddî ihtiyacı olmayan gençlerin intiharı ve Şehriban Fırat’ın öldürülmesi ve ölüsüne tecavüz edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

 

3-SATANİZMİN SEMBOLLERİ NELERDİR?

2002 Ocak ayında intihar eden Amerikan koleji öğrencisi Lara Falay ve Ceylan Konuk’un bilgisayarlarında satanizmle ilgili çeşitli fotoğraflar, şekiller, kesilmiş kediler, kan içen insan figürleri bulunmuştur.

-Şeytanla ilgili figürler bilhassa boynuzlu şeytan,

-Kuru kafa,

-Yıldız, siyah elbise,

-Vahşeti hatıra getiren resim, şekil ve figürleri sembol edinirler. Temsili şeytan resimleri gibi.

Slogan olarak da; “Ataist olma satanist ol” derler.

 

4-SATANİZM ALLAH’A İSYANDIR

Satanizmin temelinde din düşmanlığı, Allah’a isyan ve ahlâk kurallarını red vardır.

Satanistler kutsal olan herşeye tepki gösterirler. Dilediğince yaşarkende nefislerini ilâhlaştırırlar. Hayatları seks, alkol, uyuşturucu ve eğlence ile doludur. Nefislerini tatmin etmek en önde gelir. Şeytanı memnun edecek işler yaparlar.

Satanizmde 9 büyük günah vardır :

1-Aptallık, 2-Gösterişçilik, 3-Tekbencilik, 4-Hilekarlık, 5-Düşünmeden inanmak, 6-Kim ve ne olduğunu unutmak, 7-Eski ve gerçek inanışları unutmak, 8-Zarar verici derecede gurur, 9-Estetik yokluğu.

 

5-ŞEYTAN İNSANA NELERİ TELKİN EDER?

Şeytanın insana verecek hiçbir olumlu şeyi yoktur. İnsana “iyiliğini istiyorum” diye yaklaşır. Kötülükte yardımlaşır. Kötülükten başka bir şey telkin etmez. İnsana hiçbir iyiliği dokunmaz. Şeytan, şeytanlık yapar ve kötü şeyler yaptırır.

«Yılmaz Yavuz, 4 çocuğu ve eşini kesmiş, emniyette: “Bana emredilen görevi yerine getirdim” demiştir. (14/03/2001 Zaman).

Geçen yıl, kurbanlarını çekiç darbeleriyle öldürüp parçalayan Alman çift, 13 ila 15 sene arasında hapse mahkûm edildi.

Almanya’daki bir mahkeme, “şeytanın emriyle” vahşi bir cinayet işleyen çifti hapse mahkûm etti. 33 yaşındaki Frank Hackerts’ı ölesiye dövüp daha sonra cesedini parçalayan Daniel Ruda (26) 15 sene, karısı Manuela (23) ise 13 sene hapse mahkûm edildi. Manuela çıkarıldığı mahkemede, “şeytan emretti, biz de uyguladık” açıklamasını yaptı.

Şeytan, insana acı verir ve acı verecek şeyleri telkin eder. Öldürme ve işkence metodları acımasızdır. Paskalya törenlerinde el ve ayaklarına çivi çakmaları acınacak bir durumdur. Bu acı çekmenin, kan akıtmanın gayesi, şeytanı memnu etmektir. Bunu onlara şeytan emreder.

Kur’anda : “Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah’ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki, şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar.” (Mücadele Sûresi : 19) buyrularak şeytanın hep zarar verdiği bildirilmiştir.

Şeytan Allah’ın emrine ters telkinlerde bulunur. Mantıksız ve faydasız işler yaptırır. “Hayat bu” der, ahireti inkâr ettirir. Tam inkâr ettiremediğine “cehenneme girmekten korkma” der. Bu ifade, şeytanın telkinidir. Cehenneme girip çıkmayı, ateş fırınına girip çıkmak zannediyorlar.

Fethullah Gülen Hoca Efendi şöyle der : “Şeytan, ölümden sonra dirilmeyi inkâr ettirir. “İslâm devrini tamamladı” dedirtir. Geleceği karanlık gösterir, moral bozar, devir değişti, onlar geride kaldı” dedirtir. Aslını inkâr ettirir, süslü püslü hayat felsefesi takdim eder. Bir daha dünyaya gecek değilsin, geçen geçti, şimdi yaşamana bak ve ömrünü berbat etme” der. (İnancın Gölgesinde 1/181).

Şeytan, insana sürekli tembellik telkini yapar, güzel ve faydalı işi yapılmasını engellemeye çalışır, şeytanın telkinlerinden etkilenen bir insan, dini ve dinin emirlerini red eder. Başkalarına faydalı olmayı enayilik sayar, devamlı gaflet ve uyku halinde olur, esner durur, hiç ölüm ötesi endişesi taşımaz. En göze görünen de inandığı başka yaptıkları başkadır.

Hz. Peygamber şöyle der: “İçinizden hayra davet eden bir ses duyarsanız, bilin ki o meleğin sesidir. O davete uyunuz. Eğer içinizden şerre davet eden bir ses duyarsanız o da şeytanın sesidir. Sakın ona uymayın” şeklinde uyarıda bulunmuştur.

Şeytanın fısıldamasıyla tanrılık ve peygamberlik iddiasında bulunanlar olmuştur. “Bana vahiy geliyor” “Ben daha öncede dünyaya geldim” gibi iddialar, şeytanın telkininden başka bir şey değildir.

Şeytan kendisine tapanlara : “Vur, kır, öldür, vurup kırıp öldürmezsen, kendini öldür” talimatını verir. Bunun için öldürmeyi ve intihar etmeyi satanistler görev bilirler.

Satanistler için intihar, çıldırma noktasında başvurulan bir olay değil, plânlı, birbirinin teşviki ile olan bir oyundur, eğlencedir.

1999 yılında Antalya’da intihâr eden Burcu, günlüğüne “Ben ruhumu şeytana sattım” yazmıştır.

Antalya’da kızlı erkekli 10 kişilik arkadaş gurubu, kayalıklardan atlama kararı almış, polisin düzenlediği bir operasyonla son anda kurtarılmışlardır. Bunlarla ilgili dava açılmış, iddianamede, “Canlı, cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğunu, bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olunacağına ve ceza çekmeyeceğine, şeytanın hizmetlerinde olacaklarından dolayı, rahat bir ortamda çalışacaklarına inanmaktadırlar. Sanıkların kural tanımazlık ve şeytana tapma felsefesini kapsayan satanizm faaliyetlerini benimseyip, giyim, davranış ve yaşam tarzı olarak satanizm ilkelerine göre hareket ettikleri anlaşılmıştır” denildi. (13/4/2002 Türkiye).

1995 Mayıs ayı Fransa’da 16 kişi, Mart ayında Amerika’da lüks villalarda 39 kişi, 1994 Ekim’inde Güneş tarikatına mensup 50 kişi topluca intihar etmişlerdi.

 

6-SATANİSTLER NELER YAPARLAR?

a)Şeytana taparlar : Satanistler, Allah’a inanmazlar Allah’a kul olmazlar, şeytana inanırlar, ona kulluk yaparlar. Bunu da özgürlük adına yaparlar. Bunun özgürlük adı ile kölelik olduğunu düşünmezler.

Bugün maddeye tapan, maddeye kul olur. Nefsine tapan nefsine kul olur. Allah’a tapan Allah’a kul olur, şeytana tapan da şeytana kul olur.

Şeytan hiçbir zaman asıl hüviyeti ile yaklaşmaz. Kendisine tapınılması için ne lâzımsa yapar. Cahiliye döneminde Allah’a inandığı halde putlara aracılık yapsın diye tapanlar vardı. Bunun gibi Hristiyan, Budist ve Yahudi olduğu halde şeytana da tapanlar vardır. Bugün dinî bilgisi olmayan gençler arasında da şeytana tapmak moda olmuştur.

Bu konuda Cenab-ı Allah kullarını uyarmıştır.

-“Ey insanlar! Şeytanın peşine düşmeyin” (Bakara Sûresi : 168).

-“Ey iman edenler! Sakın şeytanın peşinden gitmeyin” (Bakara Sûresi : 169).

-“Şeytana kulluk etmekten kaçının.” (Zümer Sûresi : 17).

-“Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır.” (Nisâ Sûresi : 38).

-“Allah’la birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma!” (Kasas Sûresi : 88).

-“Şeytana tapmayın” demedim mi? (Yâsin Sûresi : 60).

-“İnsanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı.” (Cin Sûris : 6).

-“Kim şeytanı yoldaş edinirse, bilsin ki şeytan, kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir.” Hac Sûresi : 4).

-“Allah şeytanı lânetlemiş; o da : “Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim” demiştir. “Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” dedi. Kim Allah’ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apacık bir ziyana düşmüştür.” (Nisâ Sûresi : 118-119) diye bildirilmiştir.

Atalarımız : “Şeytanla kabak ekenin kabağı başında paralanır.”, “Şeytanın dostluğu darağacına kadardır”, “Şeytan insanı aldatır, ama suyunu ısıtıvermez” demişlerdir.

b)Ayinleri : Satanistler ayinlerini çok özel ve gizli yerlerde yaparlar. Siyahlar giyerler.

Satanik Kilise bu durumdaki bir sataniste şu tavsiyelerde bulunur : Mumu yakın ve önünüze koyun. Dik oturun, derin nefes alın ve sakinleşin. Şuurunuzu, tüm dış düşüncelerden temizleyin. Aleve bakarken içinizden yüksek sesle “Karanlığın Efendisi! Ben hazırım, senin gücünü hissediyorum, ben şeytanın sahiplendiklerinden biriyim, selam şeytan” deyin.

Satanistlerin kendilerine ait tatil günleri vardır. Her satanistin doğum günü onun için satanik tatildir. Cadılar günü ikinci büyük tatilleridir. Çoğunlukla siyah giyinirler.

Ayinlerde kedi kurban edilir. Kedi kanı içilir. Kız erkek beraber olmaktan asla çekinmez. Birbirlerinin vücudunu çizip kanını emerler.

Ahlakî kural tanımazlar. Onlar için hayat, sadece dünya hayatı oluduğu için hayatlarını diledikleri gibi yaşarlar. Kimseye acıma hissi taşımadıkları için her çılgınlığı yaparlar.

Ölümsüz olabilmenin yolunun satanizmden geçtiğine inandıkları için bu uğurda herşeyi yaparlar.

Ayinler genellikle terk edilmiş, harabe yerlerde düzenlenir. Kan akıtılır, kan içilir, şeytana kurban verilir, duvarlara kanla şekiller yapılır. Kurban edilecek kedi bulunamazsa bir kız kurban edilir. (Bak. Aksiyon 1998 Sayı 186).

Programlarda alkol, uyuşturucu ve seks ihmal edilmez. Gelenlere satanizmle ilgili kitaplar verirler. Kendilerine yakınlık gösterene çok iyi davranırlar, onu kazanmak için her şeyi yaparlar. Şeytana tapmayı eğlence gibi gösterirler. Dünyayı ele geçirip, dünyanın hakimi olacaklarını telkin ederler. Kedi kanı ikram ederler. Kurbanlarını acı çektirerek öldürürler.

Kur’an’a hareket ederler. Bir satanist hatıralarında kuran sayfalarının üzerine sapık eylemlerde bulunduğunu anlatmıştır. Diyanet Dergisi Nisan 2001, s.43).

Bir satanistin anlattıklarından bir bölüm nakledelim : (06-04-2002 Vakit Gaz.)

«Maddi açıdan durumum oldukça iyiydi, zengin aile çocuğuydum kısacası. Değişik arayışlar içinde, macera peşindeydim. Beyoğlu’nda, satanıst bir grupla tanıştım ve Ataköy’de oturduğumu öğrenince benimle yakından ilgilendiler. Bana okumam için satanizm ile ilgili kitap verdiler. Kıyamet gününden, ölümsüzlükten falan bahsediyordu. Daha sonra beni Ataköy’de oturan gruptan olan diğer kişilerle tanıştırdılar. İlk başta, benim oyun olarak baktığım ayinler yapıyorduk. Kendimi tutamayıp gülüyordum, ama onlar çok ciddiydi ve sanki uçuyorlardı. İlk başlarda korktum gerçekten, ama sonra ben de onlardan biri oldum. Heavymetal türü müzikler dinlerdik. Bu müzikleri yapanlara tapardık.

Kandırdıkları gençelere ölümsüzlüğü, dünyayı ele geçirmeyi vaat ediyorlardı. Bir oyun oynuyorduk sanki. Şeytana tapar gözükecektik, fakat asıl amacımız şeytanı yok edip dünyayı ele geçirmekti.

Hepimiz tam bir din düşmanıydık, özellikle İslâmiyet’in. Kur’an-ı Kerim yapraklarına, cami duvarlarına ve cami bahçesindeki musalla taşlarına akla gelmedik sapıkça eylemlerde bulunur ve kendimizi tatmin ederdik. Böyle yaparak şeytana hizmet edeceğimiz şeklinde beynimiz yıkanmıştı. “Eminim şeytan bizi seyredekren kıskanıyordur” diye onunla alay ederdik.»

Lara Falay’ın intiharından sonra bilgisayarında korkunç şekiller, korkunç resimler, çıplak öldürülmüş kadın, görüntüleri, ayin görüntüleri, kesilecek kediler, şeytan figürleri, kan görüntüleri ve kan emenler… bulunmuştur.” (25 Haziran 2002 Milliyat Ga.)

c)İşkence şekilleri :

Allah Rasülü’nün şöyle bir uyarısı olmuştur: “Bir zaman gelecek şeytanlar bazı kimselerin evlatlarına ortak olacaklar.”

-Bu da olacak mı ya Rasülellah? Denmiş, O da :

-Evet cevabını vermiştir.

-Bizim evlatlarımızı onların evlatlarından nasıl ayırt edeceğiz? Diye sorulunca, Allah Rasulü şu cevabı vermiştir :

-Haya ve merhamet azlığından.” (Ramuz el-Ehadis : 504/4).

Satanizmde acı verme, acı çektirme, işkence ile öldürme ana prensiplerdendir.

İnternette chat yaptıktan sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Gizem Ayvalı “korkunç şeyler olacak” diye not bırakmıştır. Günlüğünde şu sözlere rastlanmıştır.

“Şu anda deli gibi ağlıyorum. Kafamı bir türlü toparlayamıyorum. Hayattan ve yaşamaktan, acı çekmekten, üzüntü çekmekten bıktım. Kendime gelemiyorum. Allahım yardım et bana, ne olursun. Yoksa kötü şeyler olacak, dayanacak gücüm kalmadı.” (06-02-2002 Türkiye Gaz.)

İstanbul Ortaköy’de başı taşla ezilerek ölüsüne tecavüz edilen Şehriban Coşkunfırat, satanistlerce şeytana kurban edildiği anlaşılmıştır. (21/09/1999 Zaman Gaz.)

İşkence yöntemleri insanın tüylerini ürpertecek boyutta. Satanistler işkence yöntemlerini şöyle sıralıyorlar : “Gözlerini bağlayın, kıyafetini çıkarın. Sonra el ve ayaklarından asın, kırbaçlayın. Sopa ve elektrik telleriyle dövün, çırılçıplak ayakta bekletin. Üstüne soğuk su dökün. Teninde sigara söndürün. Elektroşok verin, dövün, yumruk atın. Dövüş köpekleriyle saldırın. Fooseptiğe atın. Saç ve tırnaklarını sökün, yerde süründürün. Ellerini arkadan bağlayın, işkencede çakı ve cam parçası kullanın. Ateşle yakın, soğuk zeminde yatırın, hücreye pis su basın. Önce aç, sonra susuz bırakın. Sonra çok su verin. Karpuz gibi sulu meyveler de verebilirsiniz. İşemesini engellemek için ellerini ve penisini bağlayın. Tek kişilik hücreye kapatın. Adıyla değil, numarayla çağırın. Gözünün önünde kız kardeşine, annesine tecavüzle tehtit edin. Ve ölüm…. Kazığa oturtun, ellerinizle boğun, parmaklarını sokarak gözlerini oyun. Sivri uçlu silahla gözünden, cinsel organından ve boynundan bıçaklayın. Sopayla şahdamarına vurun, boynunun arkasına vurun.» (06/04/2002 Vak. Gaz.)

İnternette bir gencin anlattıkları çok önemlidir.

-“Özgür, durumdan çok etkilenir. Arkadaşı ona, doğaüstü inançlardan güç aldığını, hatta Allah yerine Şeytan’a inandığını anlatır. Büyü törenini toplu halde tekrarladıklarını ekler; ama hemen değil, ancak tanışma gecesinde o da katılabilecektir…. O gece geldiğinde Özgür, arkadaşıyla birlikte Bebek’te bir yata biner.

-“Çok kalabalıktı, içinde sürekli “Satan, Satan” kelimelerinin tekrarlandığı bir müzik çalıyordu. Yattakiler bu müzik eşliğinde halka halinde dönmeye başladılar. Kendilerinden geçmiş gibiydiler, öyle ki karşısındakine bıçak sallayanlar bile vardı. Sonra kapının üzerindeki, çarmıha gerilmiş kedi resmini gördüm. Tam o sırada, derinden gelen bir kedi iniltisi duydum sanki. Denizin ortasında ne kedisi, her halde sarhoş oldum, diye düşünüp üzerinde durmadım. Gece yarısından sonra herkes birbiriyle sevişmeye başladı. Eşini bıçakla çizenler ve kanlarını emenler vardı. Burçların kendileri için çok önemli olduğu gerekçesiyle bana burcumu sordular. Boğa burcundan olduğumu söyledim ve otuz yaşlarında bir kadın Boğa ve Oğlak burçlarının aynı tabiatlı olduğunu söyleyip, benimle birlikte olmak istedi. Uyandığımda saat sabahın beşiydi ve yatakta üç çıplak kadın daha vardı. Apar topar yukarı çıktığımda, insanlar sereserpe yatıyordu. Vücutları ve duvarlar kan lekeleriyle doluydu. Kendi kanlarıyla duvarlara tuhaf şekiller çizmişlerdi. Koşarak ayrıldım oradan.”

Satanistler daha çok cinayet işlemeden mutlaka “dur!” denmelidir. Bugün satanistlerin arasına ayin, toplantı yerlerine küçük çocuklar da gidebilmektedir. Bunlar kötü yönde etkileniyor. Veya internet bağlantısıyla etkileniyorlar.

Yeni ölmüş bayanların cesetleri ile cinsel ilişkiye giren, şeytanı mutlu edebilmek için babalarını bile öldüren ve cesetlerini hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeksizin parçalayan, mezarları açıp ölülerin baş ve parmaklarını ayinlerde kullanan, genç kızların kanını içmek ve iç organlarını yemek amacıyla zalimce kullanan gençler de kurtarılmalıdır. (22/09/1999 Zaman Ga.)

Emniyetten yapılan açıklamaya göre; satanizm, en tehlikeli akımdır. Satanist gruplar da elemanlarının beyinlerini uyuşturmada müziği bir araç olarak kullanmaktadırlar.

Bir genci etkileyerek, ideolojilerinin bir neferi haline getirmek için grup psikolojisini kullanmaktadırlar. Gençleri bu tür tehlikelerden korumak herkesin görevidir”. (16/02/2002 Yeni Şafak Gaz.)

Satanizm konusunda gençleri uyarmak için bir toplantı yapılmış, bu toplantıya konuşmacı olarak katılan psikolog Gülgün Şarafat, “Toplumsal çılgınlık olarak nitelendirdiği satanizmin ergenlik çağı gençler için büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekmiştir.

Şarafat, 18 yaşında genç bir kızın satanizme yönelme hikayesini şöyle anlattı . “Bu genç kız, ilgi görmek isteyen bir genç. Erkek arkadaşı aracılığıyla satanistlerin bir toplantısına katılıyor. Müthiş ilgi görüyor, saygı görüyor. Genç kız evinde ve arkadaş çevresinde göremediği ilgi ve saygıyı bulunca, kapılıyor. Odasını siyaha boyatıyor. Siyah giyinmeye başlıyor. Metal müzik dinlemeye başlıyor. Bir noktaya gelince kendi kendine düşünüyor. Kurtulmak istiyor. Kurtuluyor ama kendisi istediği için ve iradesini kullanarak kurulabiliyor. İşte bu örnekte olduğu gibi, gençler ergenlik döneminde aradıkları ilgiyi ve saygıyı bulmak, kafalarındaki sorulara yanıt verebilmek için satanizme yönelebiliyorlar.” (08/02/2002 Türkiye Gaz.)

 

7-GENÇLERİ SATANİZME İTEN NEDENLER :

Bir eksiklik, bir yanlışlık ve ihmal var ki, bazı gençler, olmayacak şeylere inanıyor ve olmayacak işler yapıyor. İnsanlarda “Bu neden oldu? Böyle olmamalıydı” diyor.

Gençlerin satanizme sürüklenmelerinin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.

-Dini eğitimsizlik başta geliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün satanizmin gençler üzerindeki etkisini araştıran daha önceki etkisini araştıran daha önce hazırladığı bir istihbarat raporunda, satanist grup üyelerinde genelde 14-25 yaşları arasında olduğu kaydediliyor. Raporda gençlerin, ergenlik dönemi problemleri, aile içinde yaşanan olumsuzluklar, din bilgisi yetersizliği ve kurdukları arkadaşlıklar neticesinde satanizme ilgilerinin arttığının altı çizildi. (23/01/2002 Türkiye Gaz.)

Uzmanlar gençleri sapık inançlara iten sebepler olarak şunları görüyor : 1-Dini bilgileri yetersiz. 2-Ailede ilgi görmeyen gençler, sevgi ve şefkati başka yerlerde arıyor. 3-Gençlik, ergenlik çağı problemlerini çözemiyor. 4-Zenginliğin verdiği doyumsuzluk hastalığı var. 5-Psikolojik problemleri olan gençlere yardım edilemiyor. 6-Uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıklar, gençleri bataklığa çekiyor.

-Gençlerin ilgi duyması,

-Satanist arkadaş çevresi,

-Gençlerdeki idealsizlik, başı boşluk.

-Darwinizim, tenasüh, tabiatçılık gibi sapık düşünceler.

-İnternet yolu ile iletişim.

-Son zamanda yaşanan olumsuzluklar ve işçilik, bunalım,

-Satanizmin bir oyun ve eğlence gibi gösterilmesi,

-Rock ve heavy metal müzik’in etkisi,

-Ahlak kurallarının tanınmayıp serbest bir hayat anlayışı,

-En önemlisi Allah tanımazlık gençleri satanizme iten nedenlerdendir.

 

8-ÇARE NEDİR?

Son zamanlarda şeytanın veşeytanın adamlarının işini kolaylaştıran ortam oluşmuştur. Şöyle bir bakarsanız hıristiyan olmak serbesttir. Ataist olmak serbesttir. Satanist olmak serbesttir ama müslüman olmak sıkıntılıdır. Kuran Kursları kapatılırsa, İ.H. Liselerinin önü kesilirse, “Çocuk Kuran Kurslarına 15 yaşından sonra gidebilir” denilirse, bu gençler dini nereden öğrenecek? Kendi dinini öğrenmezse, din ihtiyacını nasıl giderecek?

Düzenlenen resmi raporlarda birinci madde, dini boşluk sebep olarak gösterilmiştir. Bunun için diyoruz ki, dinî ve manevi boşluğu dolduracak bir din eğitiminin verilmesi; en güzel çaredir.

Satanist olan gençlere bakılsın, dini bilen insanlar mı, bilmeyen insanlar mı?

-Çare İslâm :

Türkiye’de intihar olayları, yeniden gündeme gelen satanistler, geçtiğimiz günlerde iki gencin Witten’de “Şeytanın emrini yerin getirdik” diyerek işletikleri cinayetle Almanya’nın da gündemine oturmuştu. Eski bir satanist olan ve daha sonra İslâmiyet’i seçerek kurtulan Melanie K., Almanya’da satanizmin durumunu, Zaman gazetesine yansıyan haberde aynen şöyle analtıyordu : “Aklıma takılana soruları oturduğumuz evin yakınında bulunan kilisenin papazına sordum. Fakat, kafamdaki sorular gün geçtikçe daha da büyüyordu. O sıralar tanıştığım erkek arkadaş aracılığıyla şeytanla ilgili kitaplar okumaya başladım. Arkadaşım beni satanist bir grupla tanıştırdı. Grupla birlikte ayinler yaptık ve kedi, köpek gibi hayvanları kurban etmeye, kanlarını içmeye başladık. Bana da birçok kez, bir insan öldürmem gerektiği hissi gelirdi.

Satanizm yüzünden hayatla ve toplumla bağlarım tamamen koptu ve birkaç kez intihara kalkıştım. Son intihar girişiminde yine hastanede kurtarıldım. Hastanede bir Türk bayanla tanıştım. Türk bayan çok nazik davranıyordu. Orada namaz kılardı. Onun o hali beni etkilemeye başlamıştı. Türk bayan, hastaneden benden önce çıktı. Ertesi günü beni ziyarete geldi. Daha sonraki gün yine geldi. İslâm hakkında sorular sormaya başladım. Bana kitaplar getirdi. Hastaneden sonra da görüşmelerimiz sürdü. İslâmiyet’i öğrendikçe önceki bütün pis düşüncelerden kurtulmaya başladığımı fark ettim ve Müslüman oldum.” (05/04/2002 Vakit Gaz.)

09/02/2002 Tarihli Türkiye Gazetesi yazarlarından Rahim Er şöyle diyordu :

“Gençlik vahşileşiyor. Ne demek arkadaşının kalbine kazık çakmak? Ne demek kedi kanı içmek? Ne demek şeytana tapmak?

Bu asil milletin çocukları böyle mi olacaktı? Allah’a giden yollar kapatılınca ne beklenirdi başka?

Yönetenler hiç mi düşünmez…

Allah’a kulluğu çok gördünüz.

Başıboş kalan genç insanlar gidip sapıkların tuzağına düştüler.

Kolay mı bu acıya dayanmak.”

Demek ki islâmın güzelliklerini anlatırsak, öğretirsek, gençlerimiz ne hıristiyan olacak, ne ataist olacak, ne de satanist olacaktır. Bazı çareler de şunlar olabilir :

-Aile bağlarını kuvvetlendirmek.

-Ahlâk kuralalarını benimsetmek,

-Cin, şeytan, ruh gibi konularda gençlerin merakını giderecek bilgiler vermek.

-Devlet internette tedbir alabilir.

-Yöneticiler, din düşmanı köhne zihniyete karşı okullarda ehliyetli ilâhiyatçılar vasıtasıyla gençlere din eğitimi vermek sûretiyle satanizmin cazibesini yok edebilir.


Bu yazıyı 26.276 kişi okudu.

1 Yorum

  1. Gerçekten teşekkürler çok güzel ve özenerek yazmışsınız her dine veya dini olmayanlara saygım var ama bunlara saygım yok çünkü hayvanlardan farkları kalmıyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.