Şirk Nedir ve Şirke Nasıl Düşülür?

Tarihte insanlar, kendilerine tanrı arayışı içine girmişler. Aya, güneşe, yıldızlara, ateşe ve güç ve üstünlük gördüklerini tanrı ilan edip ona tapınmışlardır. Nemrutlar, firavunlar tanrılığını ilan etmişlerdir.

Diğer taraftan bazıları kendi elleriyle yaptıkları taş, ağaç ve çeşitli maddelerden yapılmış putlara tapınmışlardır. Faydası ve zararı dokunmayan şekillere tapınmışlardır.

Hayvanlardan bazılarına tapınanlar olmuştur. Mesela; fare, inek gibi.

Musa (as) Allah’ın emriyle Tur Dağına çıktığında İsrailoğulları, Mısır’dan çıkarken çaldıkları altınlardan buza yapmış, içi boş olduğundan rüzgâra karşı tutunca, ses çıkarmış, ona tapınmışlardır.

Cenab-ı Allah, insanlığa yol gösterici olarak Peygamberler göndermiştir. Onlar insanları Allah’a, imana ve kulluğa çağırmışlardır. Onların bütün çabalarına rağmen, insanların çoğu o peygamberleri dinlememiş, iman etmemiştir.

Peygamberimiz (sav) şöyle demiştir:

-“Ben ve benden önceki peygamberlerin en önemli ikrar ve çağrısı “Bir olan, eşi, ortağı bulunmayan Allah’tan başka tanrı yoktur.” Sözüdür.” (Tirmizi: Daavat: 122)

İnsan, yaratılışı itibariyle isyankâr, nefsine, menfaatine düşkün olduğu için peygamberlere çok az insan iman etmiştir. Dünyayı kendilerine putlaştırmışlar, zevklerine esir olmuşlardır.

Peygamber (as) Araplara gönderilmişti. Onların Kâbe’nin içinde tapındıkları 360 tane putları vardı. Bir kısmı Allah’a inanmalarına rağmen putlara da tapınıyorlardı.

Hayatta herkesin bir üstlendiği rolü var. Mü’minde, kâfir de kendi rolünü oynuyor. O da olacak, diğeri de olacak. Çünkü cennete de cehenneme de adam lazım.

Her düşüncenin bir önderi var. İbrahim’e karşı Nemrut, Musa’ya karşı Firavun, Peygamberimize karşı Ebu Cehiller, Ebu Lehepler küfür rolünü üstlenmiştir. Şimdi de bunların torunları fitneler çıkarıyor, dünyayı karıştırıyor.

Bir de insanı sapıtmak için yeminli şeytan ve şeytanlaşmış insan şeytanları var. İnsanın peşini bırakmıyorlar. İnsanı öfkelendirip dinden, imandan ediyorlar.

Sokakta bir adam, bir adama:

-“Allah’tan korkmaz mısın” demiş. O da:

-Allah’da benim, Peygamber de!” diyordu.

Günümüz insanı şirk nedir? Nasıl şirke düşülür? Bunu bilmediği için şirke düşme endişesi taşımıyor, şirke düşmekten korkmuyor. Şirkin ne büyük tehlike ve ne büyük günah olduğunun farkında değil.

Dini, dini hükümleri bilmeyen her an şirke düşebilir. Sevap kazanayım, dini yaşayalım derken bile şirke, küfre düşebilir.

Müslüman, dinini doğru kaynaklardan, itikadı düzgün kimselerden öğrenmiyor. Okumadığı için fıkıh bilmiyor. Akaid bilmiyor. Yalan – yanlış ne gördüyse, ona sahip.

Ayrıca aldatıcı, yanıltıcı kişiler ve kaynaklar var. Bunlar insanın kafasını karıştırıyor.

Cenab-ı Allah kullarını şöyle uyarıyor:

-“Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan, seni Allah yolundan saptırırlar, onlar zandan başka bir şeye tabii olmazlar. Yalandan başka bir şey de söylemezler. (En’am: 116)

Bugünkü ortamda insanımız, imanla küfür arasında ipince bir yolda yolculuk yapıyor.


Bu yazıyı 317 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.