Şirkin Cezası Nedir?

Her günahın ahirette veya hem dünyada hem de ahirette mutlaka cezası vardır. Şirk büyük günah olduğuna göre cezası da ağırdır.

Kur’an’da müşriklerin nasıl cezalandırıldığını anlamamız ve ibret almamız için şöyle buyrulur:

-“Yeryüzünü gezip dolaşın. Daha önceki müşriklerin sonlarının ne olduğunu gördün.” (Rum: 42)

– “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa: 48)

Lokman oğluna öğüt vererek:

-“Yavrucuğum, Allah’a ortak koşma! Doğrusu Allah’a ortak koşmak en büyük zulümdür.” Demiştir. (Lokman: 13)

– “Meryem oğlu Mesih Allah’tır diyenler kâfir olmuşlardır. Kim Allah’a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir. Ve zalimler için yardımcı yoktur.” (Maida: 72)

-“Kitap ehlinden ve Allah’a şirk koşanlardan kâfir olanlar, içinde ebediyen kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.” (Beyyine: 6)

Peygamber (as) da şirkle ilgili ifadeleri şöyledir:

-“Allah’a şirk koşarak ölen cehenneme girer.

-“Büyük günahların en büyüğü, Allah’a şirk koşmaktır.” (Büyük Hadis Külliyatı: 4/286)

– “Kim Allah’a bir şeyi ortak koşarak ölürse, cehenneme girer. Allah’a bir şeyi ortak koşmadan ölen de cennete girer.” (Age: 1/20)

Bu ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki;

-Şirk, imanı, güzel amelleri silip süpürdüğü için müşrik, cehennemlik kimsedir.

-Şirk koşarak dinden çıkan kimse Müslüman ana babasına mirasçı olamaz.

-Cenaze namazı kılınmaz. Müslüman mezarlığına gömülmez.

-Allah onu bağışlamaz. (Munafıkun: 6)

-Şirk koşan, Allah’a iftira etmiş olur.

-Şirk koşan, kendine zulüm etmiş olur.

-Şirk koşanın imanı gidince nikâhı da gider.

-Şirk koşanın güzel işleri gider, günahları kalır.

-Şirk koşana dua edilmez, affı istenmez.

Tövbe suresinin 80. Ayetinde müşrik için af dilenmeyeceği, 84. Ayetinde cenaze namazının kılınmayacağı, kabri başında dua edilmeyeceği 113. Ayetinde onlar için af dilemenin inananlara yakışmayacağı bildirilmiştir.

-Şirk koşanın kestiği hayvan yenmez.

Şirk koşmadan ölen için de cennet ve bağışlanma vaat ediliyor. Bir kutsi hadiste Rabbimiz şöyle buyuruyor:

-“Kulum bana şirk koşmadıkça bana günahlarla gelse, onu günahı kadar mağfiretimle karşılarım.” (H. Hüsnü Erdem, İlahi Hadisler: 5)

Rabbim bilerek bilmeyerek şirke düşmekten korusun ve affından, merhametinden mahrum etmesin.

Konuyu merhum M. ASIM KÖKSAL hocamızın şiiriyle bitirelim:

 

“Dillerde hep hecesin!

Rabbim, içten içesin.

İllere sen gecesin!

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!

 

Hep kulakta var sesin,

Duyulmakta nefesin.

Ey amacı herkesin!

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!

 

Güneş, senin güneşin,

Ateş, senin ateşin,

Ne dengin var ne eşin!

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!

 

Mevsimleri getiren,

Yerden hayat bitiren,

Rızkı sensin yetiren,

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!

 

Her işinde birlik var,

Her birlikte dirlik var,

Bu herkese aşikâr,

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!

 

Çıksın nifak aradan,

Arınalım karadan,

Varsın ey yaratan!

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!

*  *  *

Ne derse iller desin,

Biz biliriz neredesin,

Ne gökte ne yerdesin,

Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez neredesin!


Bu yazıyı 836 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.