SORULAN SORULARA CEVAPLAR

Bilinmesi gereken bazı şeyler bilinmiyor. Öğrenilmek içinde bir çaba sarf edilmiyor. Bazı kişiler ve basın-yayın organları da yanlış bilgi veriyor. Bazı ilahiyatcılar şov yapıyor müslümanların kafasını karıştırıyor.

Bir çoğumuz soru sormayı gurur meselesi yapıyor, soru sormayı gururuna yediremiyor “bilmiyor” kınamasından korkuyor.

Halk arasında bilmediğini bilmemek öğrenmeye engel oluyor. O zaman herşeyi kafadan uyduruyor en iyisini kendisinin bildiğini zannediyor başkalarına da yanlışı yaymaktan çekinmiyor.

Kitap okuma azaldı. Cenab-ı ALLAH ‘ın “oku” diye indirdiği Kur’an meali Kur’an tefsiri bile az okunuyor. Okumanın yerini ekran aldı dedikodu aldı.

Bakın Cenab-ı ALLAH ne buyuruyor;

-Hiç körle gören bir olur mu? (En’am:50)

-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer :39/9)

Bazıları da biliyor ama bildiğini uygulamıyor. Cenab-ı ALLAH ‘ın ne buyurduğunu biliyor ama yerine getirmiyor. Peygamber (a.s) “fayda vermeyen ilimden sana sığınırım”diye dua etmiştir(ibn-i mace 1/42)

Bazılarıda biliyor başkasına söylüyor ama kendisi yapın dediğini yapmıyor. Böylelerini Cenab-ı ALLAH uyarıyor.”yapmadığını neden söylüyorsun?”

Böylelerinin acıklı halini peygamber (a.s) şöyle anlatıyor:

“Kıyamet gününde bağırsakları dışarıda adam döner. Ona: Siz bize iyiliği emredip kötülükten men eden falanca değilmisin?”derler o da “evet ben size yapın dediğimi, kendim yapmazdım! Yapmayın dediğimide yapardım” cevabını verir.

ALLAH (C.C) Resulünün her zaman hatırımızda tutmamız gereken bir uyarısı var:

“Alimin günahı bir günahtır, cahilin günahı iki günahtır. Alim günaha düştüğü için azap olunur cahil ise hem günaha düştüğü hem de öğrenmediği için azap olunur (Ramuz el-hadis 286/8)

Dinimizin emir ve yasaklarını ibadet şekillerini en güzel bir şekilde doğru olarak bilmek dinimizin emridir.

Akaid ilmini bilmeyen imanını muhafaza edemez. Şirke düşer.

Cenab-ı ALLAH: “İnsanların çoğu şirk koşarak inanırlar” diyor.

FIKIH İLMİNİ BİLMEYENİN HALİ NE OLUR?

Neyi nasıl yapacağını bilemez amelleri boşa gider. Sevapsız işler yapar.

-Bid’at ve hurafelere düşer.

-Kendini günahtan haramdan alıkoyamaz.

-Sık sık şeytanın tuzaklarına düşer

Birgün Esat hoca efendiye sordular:

-Önce fıkıh mı öğrenelim yoksa Kur’an mı öğrenelim? Kur’an mı okuyalım?

-“Tabiki fıkıh öğrenmek önce gelir. Ama iyi şeyleri birbiri ile tokuşturmamak gerekir. İyi bir şeyi yaparken başka bir iyi şeyi terk doğru olmaz” cevabını verdi.

İbadetin bilgisi ibadetten önce gelir. Bilinmeden yapılan ibadet zevk alınmadığı gibi yanlış yapılırsa kabul olmaz.

Fıkıh ilminin bilinme zaruretini peygamber(a.s) efendimiz şöyle ifade eder:

-“Fıkıhsız ibadet olmaz(Ramuz el hadis:482/4)

-“Fıkıh bilmeden ibadet eden, gece karanlıkta inşaat yapıp da gündüz olunca yıkan kimseye benzer”(age :292/3)

Bu durumda ne yapmamız lazım? İtikadı düzgün bir fıkıhcının ilmihal kitabını alıp okumamız, anlayamadığımızı bir bilene sormamız lazım.

Evde okuma saati ayarlanmalı o saatte ev halkı okumalı veya okuyanı dinlemeli

Bayram, kandil, doğum, evlenme gibi özel günlerde eve temel kitaplar alınmalıdır.

Soru sormak bilmediğini sorarak öğrenmek her müslümanın boynunun borcudur.

Cenab-ı ALLAH ne emrediyor:

“Bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorun”(Enbiya:7)

Bazı sorular yapılan hatalara işlenen günah ve haramlara kılıf bulmak için soruluyor. Fetva alacak nefsine, menfaatine uygun olanı yapmaya devam edecek.

Soru sorarak eksikliklerini gidermek yanlışlıklarını düzeltmek vazifemiz. Atalarımız: “Sormak ayıp değil, bilmemek ayıptır” demişlerdir. Sormak için telefonlar var internet gibi çeşitli yollar var yüzyüze utanılabilir…

Düzgün sormak, cevabı tersinden almamak, aynı soruyu ona buna sorup fitne çıkartmamak çok önemlidir. İyi niyetli olmak gerekir. Öğrenme niyetiyle soru sormalıdır.

Ne derler :”fare un çuvalının açık ağzını bırakır, altından deler”

Basın yayın organlarında kafa karıştıranlar oluyor, dikkat çekmek için şov yapılıyor. O nların dini yorumlaması bazılarının nefsine hoş geliyor,söylediklerini benimsiyor,ona buna yayıyor vebale ortak oluyor.

Onlara çağdaş fetvacı deniliyor, delilsiz, mesnetsiz atıp tutuyorlar. Nelere mâl olduğunu ne gibi vebal altına girdiklerini bilmiyorlar.

Bunların kaynakları Kur’an, sünnet, mezhep değil kendi yazdıkları kitaplar oluyor.

Atalarımız:”rehberi karga olanın burnu pislikten kurtulmaz” demişlerdir.

Cenab-ı ALLAH uyarıyor:”insanları önderleri ile beraber çağıracağız”(İsra:71)

-“Firavun kıyamet günü kavminin önüne düşecek onları ateşe götürecek.”(Hud:98)

-Peygamber(a.s) efendimiz şöyle lanet ediyor:

-“Birileri dinin temizliğini bozacak şeyler söylerler. ALLAH (c.c)’ın, meleklerin ve lânet edicilerin lâneti onların üzerine olsun.”(Ramuz el hadis:507/5)

Adam çıkmış teravih namazı yoktur diyor müslümanların şevkini kırıyor. Burada Kur’an okunmaz diyor ölüleri mahrum ediyor bunlara karşı tavrımız bunları dinlememek olmalıdır.

 

SORULAR – CEVAPLAR

 

1- MEZARLIKTA KUR’AN OKUNUR MU?

Neden okunmasın? arefe günleri, ziyaretlerimizde hatta mezarlığın yanından geçerken okuyoruz, lâyık olanların ruhuna bağışlıyoruz. Onlar bekliyor.

Mezar taşlarının hemen hemen hepsinin üzerinde “FATİHA” yazıyor. Benim ihtiyacım var benim için oku diyor. Nice din alimleri cenazeyi gömüyor veya kendi gömülüyor, duadan önce bir aşır bir yasin okunuyor. En güzel orada dinleniyor. Yalnız orada para ile yasin satın alınmaz. Ücretle okutulmaz.

Mehmet Akif’in “İnmemiştir Kur’an mezarda okunmak için” sözü Kur’an’ı yaşamayıp ölü kitabı olarak görenler içindir.

Soru sorana sordum: Sen kabre konulduğun zaman Kur’an okunsun ,ardından dua edilsin ve fatiha denilerek oradakilerin senin ardından fatiha okusun istermisin?

– İstemez olurmuyum! dedi. Öyle ise mezarlıkta Kur’an okunur dedim…

 

2-Ben işsizdim bana para verildi”isa nın kurtarıcı olduğunu kabul ediyorum”dememi istediler. Bana incil verdiler incili okudum .Ne emir ne yasak ne ahiret var.Tekrar müslüman olmak istiyorum.

ALLAH (c.c)beni affeder mi?

-Neden affetmesin?Cenab-ı ALLAH ‘ın affı büyüktür” ALLAH (c.c)’ın rahmetinden ümit kesmeyin”diyor Kur’an…pişmanlık içinde kelimei şehadet getirisin boy abdesti alıp küfür kirinden temizlenir tevbe edersin..

Yalnız önceki işlediğin sevaplar gitti, günahlar kaldı imanla beraber nikahta gitti iman tazelediğin gibi nikahta tazelersin tevbe et ibadetlere sarıl. ALLAH (c.c) seni affetsin.

 

3-Ben çok sıkıntı çekiyorum ALLAH (c.c) beni sıkıntı çekmem içinmi yarattı?

-Cenab-ı ALLAH insanları çeşitli şeylerle imtihan eder. Mü’min çektiği sıkıntıya sabrederse, günahına kefaret olur sevap kazanmasına neden olur. Sabret şükret sonu selamet olur inşallah…

ALLAH (c.c) insanı kulluk görevini yapsın diye yaratmıştır. Bir de imtihan için yaratmıştır Sen ibadetlere sarıl ibadetlerle ALLAH (c.c) ‘ tan yardım iste…

-Seçimlerden önce idi. Televizyonda konuşan bir parti lideri “Falan partiye oy veren kafirdir”dedi. Ben o partide küfür alameti görmediğim için o partiye oy verdim. Ben kafir mi oldum?

-Dini inancı siyasileştirmek, parti malzemesi olarak görmek doğru değildir. Birisi söz ve davranışları ile küfrünü ilan etmedikçe ve kafir işi işlemedikçe kafir olmaz. Ona kafir denmez hatta kafir işi işlese bile kafir denmez. Birine kafir demek korkunç bir şeydir.

Peygamber (a.s) :”kendisine kafir denilen eğer kafirse, söz yerini bulmuş olur. Eğer kafir değilse söz söyleyene döner” buyurur.(R.salihın:1591)

Kötü zandan sakınılmalıdır. Bir hocam şöyle demişti: “Müslümanı küfürle itham etmek, kolay bir iş değildir, faydası da yoktur”

-Bir genç: Bana hristiyan olursan cennete gidersin dediler doğrumu?

-Cennetin kapısında La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazılıdır.

Peygamberimiz (s.a.v) :”iman etmedikçe cennete giremezsiniz” diyor.(Müslim iman:93)

Amelsiz cennete girilmez. Cennetlik iş yapmayan cennete giremez.

Kur’an da :”ehli kitap: Yahudi ve hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek! dediler. Bu onların kuruntusudur” buyrulur. (Bakara :111)

“İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbirşeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır”(Hud:16)

Hristiyanlık bozulduğu için islam dini gönderilmiştir.. İslamiyet geldikten sonra insanlığın dini islamdır.

 

6- Şöyle şöyle, şu kadar, şunu yaparsanız ALLAH (c.c)’a yaklaşmış olursunuz ve ALLAH (c.c)’ı görürsünüz deniliyor. Bu doğrumu?

-Daha önce ben ALLAH (c.c) ile görüşüp konuşuyorum, hatalarım için O ‘ndan izin alıyorum diyen birileri bunlar.

Şu anda gözümüzün yapısı Cenab-ı ALLAH ‘ı görmeye müsait değildir. Peygamber efendimiz bile miraç ta ALLAH (c.c) ‘ı görememiştir. Gördün mü diye soranlara: O ‘ bir nurdur, O ‘ nu nasıl görebilirim? Demiştir.

Musa peygamberde ALLAH (c.c) görmek istedi. Cenab-ı ALLAH ona “Sen beni göremezsin”buyurdu.(A’raf:143)

En’am sûresi 103. ayette :”O ‘ na gözler erişemez.” buyuruluyor.

Bu durumda onlara inanabilirmisiniz?

Kıyamet sûresi 22-24. ayetlerde müslümanların ancak cennette Cenab-ı ALLAH ‘ı görebilecekleri bildirilmiştir.

Uyarıyorum: İslamı yanlış yorumlayan, ayetleri çarpıtan peygember (a.s)’a yer vermeyen kanallar var kişiler var.onlara uyarsanız nereye gidersiniz kimi görürsünüz bilemem…

 

7- Namazdan, duadan ve Kur’an okunduktan sonra çok şey sıralanıyor ve hassaten ALLAH (c.c) rızası için deniliyor. Doğru mu?

-Bir şey hem ALLAH(c.c) için hem başkası için olamaz. Bir şey ALLAH (c.c) içinse başkası için, başkası içinse ALLAH (c.c) için olmaz. Hem ALLAH (c.c) için hem başkası için olursa Fatiha paylaştırılırsa bu şirk olmaz mı?

Dikkatli olunmalıdır çünkü araplar ALLAH (c.c) ‘a inanıyor ama ALLAH(c.c) ile beraber putlarada tapıyorlardı. Yani yapılanları ALLAH (c.c) ile putlar arasında bölüştürüyorlardı.

Bir sahabi peygamber efendimize:

-“Bana öyle bir şey söyleki hem bana hem başkasına faydası olsun. Aynı zamanda ALLAH (c.c) ‘da razı olsun”dedi.

Peygamber (a.s ) ona:”birşey ancak ALLAH (c.c) için olur der. ”

O sırada zümer sûresinin 2. ayeti nazil olur..

Mehmet zahid kotku şöyle der: Sıralayıp sıralayıp da ALLAH (c.c) rızası ekleyivermek şirkdir

 

8- Şeytan insanı aldatır mı? Nasıl aldatır?

-Şeytan insanı aldatamaz. Onun inanan üzerinde hakimiyeti yoktur. İnsan şeytana fırsat verir ve aldanır.

ALLAH (c.c) ,Kur’an’da:

-Şeytana aldanmayın.

-Şeytanın peşine düşmeyin, diye uyarıyor

Buna göre zarar görüpte “beni şeytan aldattı, kandırdı” mazaret olabilir mi?

Cenab-ı ALLAH “beni şeytan aldattı “diyene:” ben size şeytana uymayın, o sizin düşmanınızdır” demedim mi? “diyecek  (Yasin: 60 )

Peygamber (a.s.) :”içinizden şerre davet eden bir ses duyarsanız ona uymayın. Hayra davet eden bir ses duyarsanız ona uyun”der.

 

9-Ücret karşılığı ölmüşlerim için hatim okutabilir miyim?

-Kur’an para ile öğretilemez. Para ile okunmaz ve okutturulamaz. Kur’an okumayı bilmiyorsan 3 ihlas 1 fatiha okur gönderirsin.

ALLAH (c.c)  Kur’an’da şöyle buyuruyor:

-“Ayetlerimizi az bir karşılık ile satmayın” (Bakara : 41)

-“Az bir paha ile ayetlerimizi değiştirenlerin yiyipte karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. ALLAH (c.c) kıyamet günü onlarla konuşmaz onları temizede çıkarmaz onlar için can yakıcı bir azap vardır.”(Bakara:174)

10-“Peygamber (a.s) şöyle buyuruyor” diyorsunuz. Onun görevi aldığı emri ulaştırmak. Onun emir koyma yetkisi var mı?

-İslam dininde 4 kaynak vardır sünnet ikinci kaynaktır. Kur’an da geçmeyeni sünnette ararız. Sünnet Kur’an ın açıklayıcısı olduğu gibi Kur’an da olmayan hususlarda vardır.mesela : midye, eşek eti ,Kur’an da yoktur sünnette haram kılınmıştır.

Peygamber(a.s):”bana Kur’an kadar daha vahiy edildi.”demiştir. Necim 4. ayetinde “peygamberin bildirdikleri vahiyden başka bir şey değildir” buyurulur.

A’raf 157 de :”peygamber onlara iyiliği emreder onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar”

“Resulüm ne getirdiyse onu alın, sizi neden men ederse ondan sakının” (Haşr :7 ) buyurur.

 

11- Babam için hayır yapacaktım. Bana komşum boşuna yapma ona ulaşmaz dedi. Doğrusu nedir?

-Peygamberimiz ölenlere dua etmiş, gıyabi cenaze namazı kılmış, necaşiye dua etmiş, mescidi temizleyen kadın için dua etmiştir.

Cenaze namazı kılınır. Mezar taşına fatiha yazılır. Yasin okunur, hatim okunur. Mevlid okutulur. Atalarımız vakıflar kurmuş…

-Peygamberimize salavat getiririz. Ölmüşlerimize Yasin okur dua ederiz.

Bir hadiste: “Ölülerinize Yasin okuyun” buyurulur. (Ramuz el hadis:79/4)

-Sadakai cariye olan işler vardır.

Cenab-ı ALLAH :”Rabbimiz bizi ve bizden önceki müslümanları bağışla”(Haşr :10)  ..diye dua etmemizi emrediyor..

Hayra mani olan nasipsiz imselerdir böyle diyenler…

 

12- Teravih namazı yok. Bid’attır deniliyor. Komşumu teravihe götürüyordum şimdi gelmez oldu…

-Teravih namazını peygamber efendimiz kılmıştır ve kılmamızı tavsiye etmiştir.

Şöyle buyurur: “Kim inanarak ve sevabını umarak teravih namazı kılarsa, küçük günahları bağışlanır” (Buhari :1/251)

Hz.Ömer zamanında 20 rekat cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bid’at işledin diyenlere: “ne güzel bid’at!” diye cevap vermiştir

İslamdan  ,ibadetten,camiden soğutmak ve kafa karıştırmak isteyenlere uyan kaybeder..

Neredeyse 15 asırdan beri çoşkuyla kılınan teravih namazı nasıl yok olur?

 

13 – Babam zekat vermiyordu öldü mirası bölüştük. İçime sinmiyor ne yapabilirim?

-Zekatın verilmediğini kesin olarak bildiğinize göre:”ölüm hak miras helal “deyip işin içinden sıyrılıp kaçamazsınız. Aslında mirascı vermek zorunda değildir sorumluluk vermeyene aittir. Siz içinde fakirin hakkı olan bir malı kullanmak istemezseniz zekatı verip malınızı temizlersiniz. Babanızın azap görmesini istemezseniz zekatını verir onu azaptan kurtarırsınız. Malın el değiştirmesi haramlığı gidermez..

 

14- Namazda bir türlü vesveseden kurtulamıyorum. Ne yapmalıyım?

Kur’an da :”kuşkulananlardan olma!”(Bakara: 147)

“Şüphelenenlerden olma” (Al-i imran: 60)

“Eğer şeytanın vesvesesi seni dürterse hemen ALLAH (c.c)’a sığın “(A’raf:200) buyruluyor.

Ne yapayım diyorsun: vesveseye itibar etmeyeceksin yoksa kaybedersin.

-Namazda olduğunu aklından çıkarma

-Okuduklarını ve anlamlarını düşün

-Dünya ile meşgul olma

-Cenab-ı ALLAH ‘ın huzurunda olduğunu ,namaz kıldığını unutma.

 

15-Bazen oğluma beddua ediyorum. Bu ona zarar verir mi?

Beddua kötülük istemektir. Senin beddua etmen oğluna zarar verir, huyunu ahlakını bozmuş ona kötülük etmiş olursun. Ananın babanın duası kabul olur. Beddua yerine hidayetini iste o yönde dua et.

Adamın biri bir alime gider:

-Oğlum beni dövüyor, evlatlık görevlerini yapmıyor der

-Oğlun için beddua ediyor musun? Diye sorulunca ettiğim oluyor der

-Sen onu kötü etmişsin “diyor

16-Kardeşim askere gidecekti arkadaşları bana zorla içki içirdi çok üzülüyorum, ben sorumlu muyum?

-İnsan bilerek kendi arzusuyla işlediği günahlardan sorumludur sen razı olmadığın için inşallah günahkar olmazsın çünkü zorlama var.

Bir insan fırsat verir ,ümitlendirir ,karşı tarafın işini kolaylaştırırsa,  günahkar olur.

Ortada zorlama tehdit ciddi ise işlenen günahta baskı görenin vebali olmaz ama sonra tevbe etmesi ALLAH (c.c) ‘ tan af dilemesi gerekir.

 

17-Bazen eşimle tartışıyoruz. İstemeyerek kabalığımız oluyor. Nikahımız zarar görüyor mu bilmiyorum!

-Böyle durumlarda boşama sözcükleri kullanılmasada nikahın şakası ciddisi olmaz. Nikah tazelemek evlilik için daha uygun olur.Bu iki şahidin yakınlarda olabilir “sen beni eşliğe kabul ediyormusun?”

“Bende ediyorum” şeklinde nikah tazelenebilir.

 

18-Nişanlıyken dini nikah kıydık beyefendi memleketine gitti benim boşanmam nasıl olur?

-Nikah kıymakla hata etmişsiniz günaha girmeyelim derken günaha girmişsiniz.

Kadının boşama hakkı olabilmesi için nikah sırasında, nikah şartı olarak boşanma hakkı isteyip alması lazımdır. Nikahtan sonrada bu hak istenip alınabilir (Nisa :128 )

Bu hak telefonla ya da yazılı olarak da alınabilir.

 

19 -Dövme yaptırmak istiyorum, yaptırabilir miyim?

-Dövme fıtratı bozan şeylerden biridir. Dinen yasaktır.

-Kanser, Aids gibi hastalıklara neden olur.

-Dinen abdeste gusle manidir

Bir hadiste :”dövme yaptırana, kaşlarını inceltene, dişlerini seyreltene ALLAH (c.c)’ın yarattığını bozana ALLAH (c.c) lanet etsin” denmiştir (R.salihın:1677 )

20 -Maaş alabilmek için anlaşmalı boşandık. O para bana haram mı helal mi?

-Boşanmakla hem resmi hem dini nikah gitmiştir. Eşinizle ilişkiniz zinadır. Hile vardır. Mahkemede yalan söylenmiştir. O para size helal değildir. Bundan vazgeçin dul maaşı gerçekten dul kalanın hakkıdır.

21 -Eşim hasta olmadan rapor alıyor tartışıyoruz. Maaşı helal olur mu?

-Hasta olmadan alınan raporda yalan var,işi aksatma var , üretim azaltma var vatandaşın ve iş sahibinin hakkını yeme vardır.

-Doktor rapor alsa, hastalar acı çeker

-Öğretmen rapor alsa, öğrenciler geri kalır

-İşçi rapor alırsa, iş sahibi ve ülke zarar görür

Hasta olmadan alınan raporla maaş veya ücret hakedilmemiş olur unutmayın bu durum evin huzuruna ve çocuklara olumsuz yansır.

22- Komşu içki satmazdı şimdi satıyor.alış veriş yapmıyorum diye darılıyor ne yapayım?

-Doğrusunu yapıyorsun içki satmak meşru bir kazanç değildir sarhoşun işlediği hataya bile ortak olur.

İnsanlara zarar vermiş olur.paranın nereden geldiği kadar nereye gittiği kime destek olunduğuda önemlidir.

Peygamberimiz içki konusunda 10 kişiyi lanetlemiştir( Ramuz el hadis 11/2 + 347/9)

Bu konuda komşunuzu uyarırsanız neden alış veriş yapmadığınızı açıklarsanız vebalden kurtulmuş olursunuz.

 

23 -Fal baktırıyordum günah dediler. Falcı bilebilir mi ?

-Çoğu atıp tutar. Ortalıkta yuvarlak laf eder. bir çok şeyi bilemese de bir şeyi tutturursa bildi olur.

Gaybı, gizliliği, geleceğin bilgisini ALLAH (c.c) tan başka kimse bilemez.

Falcı öleceğini bilse ya, başına geleceği bilse ya …

Canlı yayında iki medyumdan biri diğerine tokat attı ve benim tokat atacağımı neden bilemedin? dedi

-Faili meçhulleri bilsin

-Piyango biletinin büyük ikramiyesini kazansın

-Yer altındaki hazineleri bulsun çıkarsın!! bilemez bulamaz yalan söyler…

24 -Ezanlardan sonra ezan duasını koyuyorsunuz.bunun bir dayanağı varmı? Ezan duasının bid’at olduğu söyleniyor ne dersiniz?

-Ezan duası bid’at değildir.

Kur’an-ı Kerim de Cenab-ı ALLAH :”Ümit edebilirsin Rab’bin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir”(isra:79)

Peygamber (a.s)” ezanı işiten ezan duasını okursa kıyamet gününde benim şefaatim helal olur”(prof.dr vehbe zuhayli, islam fıkhı ans. 1 /435 baskı 1994)

Ezanı işitenin okuyacağı vesile duası şöyledir :

Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashü makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd

 

Ne diyoruz : “ALLAH’ım! ey bu davetin, ezan ve kılınacak namazın Rabbi. Hz. Muhammed ‘e vesileye fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et ve onu kendisine vaad etmiş olduğun makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin” (Prof.Dr Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam ilmihali sh. 217 – 218 )

Ezanı dinleyen bir müslüman, ezanın sonunda şu duayı yapar. Çünkü bu duayı yapan kimse şefaate hak kazanır ve peygamber efendimiz ona şefaat eder.

Duayı ve anlamını naklediyor.(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük islam ilmihali sh. 14-5 baskı 1990)

Peygamberimiz (a.s) ezanı dinledikten sonra şu duayı okuyan kimseye şefaatinin hak olacağını bildirmiştir. (Buhari, ezan:8) duayı ve anlamını veriyor

(Diyanet işleri başkanlığı yayını, İman ve İbadetler ilmihali sh.269 )

Şimdi biz bu ezan duasını koyalım mı? Okumayalım mı?

ALLAH(c.c) sevgili Peygamberimizin şefaatine nail olanlardan etsin… Amin

 


Bu yazıyı 222 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.