TEBLİĞ – TEPKİ

     a)- Tebliğ nasıl yapılmalıdır biliyor musunuz?

Başkalarını iyiye, güzele, doğruya çağırmak her insanın görevidir.

Allah kur-an’da bize şöyle emreder:

-“ Sizden hayra çağıran; iyiliği emredip, kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”( Al-i İmran:104)

-“ Sen öğüt ver. Çünkü öğüt, müminlere fayda verir.” (Zariyat:55) “

Sen rabbine davet et” (kasas:87)

-“ Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır.”(Nahl:125)

-“ İnsanları Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve “ Ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir? “(Fussılat:33)

Bir hadiste de: “ kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” ( Buhari cihad:164) denir.

İnsana zorluk çıkarmadan, güzel bir şekilde, ikna yolu tutulacaktır. Cenabı Allah: “İnanan kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar.” (İsra:53) diye emretmiştir. Ayrıca Musa peygambere hitaben: “Firavun’a güzel söz

söyle” diye emretmiştir.(Taha:44)

Bu konuda peygamber (as) şöyle buyurur:

-“ Kim bir hayra sebep olursa, ona da hayır işleyenin sevabı kadar sevap verilir.” (R.salihin:172)

-“ Hidayete davet edene kendisine tabi olanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onlara sevaplarından da bir şey eksiltmez” (Müslim, ilim:16)

Hz.Ali(ra) şöyle demiştir:

-“ Allah’a yemin ederim ki senin vasıtanla bir tek kişiyi Allah’ın hidayete kavuşturması, dünyalık kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır” (Buhari, nebi:9)

Tebliğ’de peygamberimizin metodu şuydu:

Hakem B.keysan esir alınmıştı. Müslüman olması teklif edildi, olmadı. Hz. Ömer kızarak: müsaade et vurayım boynunu ya Resulallah dedi. Allah rasulü hakeme islam’ı anlatmaya devam etti. Hakem sorular sordu.ve “ Müslüman oldum” ya Resulallah dedi.

Bunun üzerin peygamberimiz Hz. Ömer’e eğer size uysaydım o şimdi cehenneme gitmişti dedi.  Maksat cehennemi doldurmak değil, cennete adam kazandırmak olunca Allah’ın hidayeti çabuk olur.

Bir hadiste: “Yumuşak davranmayan hayırdan mahrum olur.” Buyrulur. (Müslim, birr:74)

Allah’ın elçisi şahsa göre, ortama göre konuşurdu.  “Söyleme yap” der örnek olmayı tavsiye ederdi.  Onun davetinin özü: “ Müslüman ol kurtul derdi.

  

         b)- Kötülük nasıl savulur?

Cenabı Allah: “ Kötülüğü en güzel şekil de sav” diye emrediyor.(müminun:96)

-“ Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman sana düşman olan kimse sanki candan bir dost olur.” (Fussilat:34)

Mevlana Hz. Şunları öğütlüyor:

1)-Cömertlik ve yardım etmede akar su gibi ol.

2)-Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3)-Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4)- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5)-Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6)-Hoşgörülükte deniz gibi ol.

7)-Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Allah şu uyarılarda bulunuyor:

“ Yapmadığını söyleme.”( Bakara:44)

“ Yapmadığın şeyi niçin söylüyorsun?”(saf:2)

Peygamber Aleyhisselam miraç dönüşü şöyle anlattı:

“ Miraç gecesi bir kavme rastladım. Ateşten bir makasla dudaklarını kırpılıyordu. Bunlar kim diye Cebrail’e sordum. Bana bunlar dünyada başkalarına iyilik emreden, fakat kendileri yapmayan kimselerdir” dedi. ( Ramuz El-Ehadis:392/139

Yine peygamber Aleyhisselam şöyle bir olayı haber vermiştir:

-“ Kıyamet günü bir adam cehenneme atılır. Bağırsakları dışarıda değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Etrafındaki insanlar ona: “Sana ne oldu? Sen bize iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz mıydın?” derler. Oda: “ Evet iyiliği emrederdim, fakat kendim yapmazdım; kötülükten men ederdim fakat kendim yapardım” der. (Müslim, zühd:51)

Herkesin  her kötülükten mutlaka bir payı vardır. Banane? Nemelazım yok. Her koyun kendi bacağından asılıyor ama kokusu herkesi rahatsız ediyor.

Peygamberimiz şöyle anlatır:

“  Bir adama kıyamet günü biri yapışır. Ona sen kimsin? Neden yakama yapışıyorsun? Der. Oda: Sen beni kötü bir durumda gördüğünde beni uyarmamıştın. Beni o kötülükten alıkoymamıştın” der.

Mevlana idam edilmiş birinin ayaklarına sarılarak ağlamış: “ Beni affet. Ben seni arasam, bulsam idamına sebep olan şeyden alıkoysam, sen bu hale düşmezdin” demiştir.

Cenabı Allah şöyle emrediyor:

-“ İyilikte yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Miada:2)

-“  Kafirler birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz Allah’ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde fitne ve fesat çıkar”(Enfal:73) diye haber vermiştir.

– Kötülükten men edilmezse, Allah onlara azap indirir. “ İyilere de mi ya Resulallah!” denince “Evet. Sonra o iyiler Allah’ın rahmetine kavuşur.” ( Ramuz el- Ehadis:54/2)

-“ İyilik hakim kılınmazsa, Allah o yer hakkında şerlileri musallat eder.” (Age:502/11) diye uyarmıştır.

-“ Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder,kötülükten alı korsunuz ya da Allah size azap gönderir. Sonra siz azaptan kurtulmak için dua edersiniz de duanız kabul olmaz.”(Tirmizi, Fiten:9)

Kur-an’da şöyle buyuruyor:

“  Kim iyi bir işe aracılık ederse. Onun sevabından hisse vardır. Kimde kötü bir işe aracılık ederse, onun günahında payı vardır.” (Nisa:85)

Peygamber Efendimiz de:

“ İyi bir çığır açana açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerinde sevabı verilir; bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Kötü bir çığır açan kimseye de açtığı çığırın günahı yükleneceği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir;bununla beraber onların günahı eksilmez.” (Riyazüs-Salihin:170)buyurmuştur.

-“  Hidayete davet edene kendisine tabi olanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da bir şey eksiltmez.” (Müslim, ilim:16)

        

            c)- Tepki nasıl gösterilmelidir?

İnsan, sorumlu bir varlıktır. Kötülüğe tepki göstermekle sorumludur. Kötülük, kötülükle yok edilmez. Kötülük, iyilikle def edilir. Kötülüğü yok edelim derken fitneye sebep olunmamalıdır.

Kötülük karşısında susan dilsiz şeytandır. Sessiz kalınır, tepki gösterilmezse, olanlardan sorumlu olunur.

Kızmak, sövmek ve lanet okumakla şeytanın sayısı artar. Peygamber(as): “ Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun” diyor.

Tepkisizlik kötülüklerin büyüyerek çoğalmasına neden olur. Susulursa, susanlar çok olur.

Halk bir meydana toplanır, bir olaya tepki gösterilecektir. Biri ben susayım bakalım ses nasıl çıkacak der. Diğerleri de öğle düşünür. İşaret verilir. Ama bir tek ses çıkmaz.

Tepki, kötülüğün önlenmesi açısından çok önemlidir. Osmanlının en zayıf yıllarında Volter’in peygamberimiz aleyhine yazdığı piyes, padişah Vahdettin’in tepkisi ile İngiltere’de ve Fransa’da bütün hazırlıklar yapılmasına rağmen oynatılamamıştır.

News dergisi Muhammed Aleyhisselam’ın temsili resmini çizmiş, Viyana’daki Müslümanların tepkisi ile dergi Müslümanlardan özür dilemiştir.(25.12.2004.Yeni Şafak)

Kur-an ne diyor bakalım:

-“  İnkarcılara boyun eyme! Destek olarak Allah yeter”( Ahzap:48)

 

Peygamberimiz(as) de şöyle diyor:

-“    Bir toplulukta bir takım günahlar işlenir, işlemeyenler, o günahları işleyenlerden daha güçlü ve daha çok oldukları halde engel olmazlarsa Allah hepsine birden ceza verir”.( Ebu Davud, Melahim:17) diye haber vermiştir.

Bir gün peygamber (as)’a :

-“  İçimizde iyi insanlar varken de helak olur muyuz?” diye sorarlar. Ve oda şu cevabı verir:

-“  Evet, ahlaksızlık ve günah çoğaldığı zaman.”(Buhari, Fiten:4)

-“   Bir kötülük gördüğü, duyduğu halde üzülmeyen manen zarar görür.” (İ. Canan, Hadis Ans:1/95)

Bir hadislerinde de: “ İnsanlar zalimi görürlerde zulmü mani olmazlarsa, Allah onlara azap eder.” (R.Salihin:195)

-“  İyiyi kötü, kötüyü iyi gördüğümüzde haliniz nice olur?”(B. Hadis Külliyatı:7908)

-“   Kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu eliyle düzeltsin; eğer buna güzü yetmezse diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalben buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”( Müslim, iman:78)

Peygamberimiz şöyle haber veriyor:

-“    üzerine düşen sözü söylemeyene Allah soracak:

–      Niye söylemedin? Diyecek. Oda:

–      Söyleme mi falan korku engelledi. Değince Allah:

–      Ondan değil benden korkman gerekmez miydi? Diyecek. (İ. Canan, Hadis Ans:17/554)


Bu yazıyı 461 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.