Tedavi ve sağlık, temizlik konusunda İslâm Peygamberinin getirdiği temel kurallar nelerdir biliyor musunuz?

Temizlik, Allah Resulünün önceliklerindendir.
-Allah Resulü elleri yıkamayı, yıkanmayı, gusletmeyi, beş vakit abdest almayı, temiz yaşamayı, temiz şeylerden yiyip içmeyi, çevre, üst baş ve oturulan mekanın temizlenmesini bizzat yapmış ve yapılmasını emretmiştir.
-Tırnakların kesilmesi tavsiye etmiştir.
“Tırnakları kesin, gömün.”(Ramuz el-Ehadis:335/4)
“Kan, saç ve tırnakları toprağa gömün” (Age:22/4)
“Dört çeşit temizlik vardır. Bıyıkları kısaltmak, kasıkları temizlemek, misvak kullanmak ve tırnakları kesmek.”(Ramuz el-Ehadis:221/1)
Bir gün Hz. Ali (ra)a Peygamber (as) şöyle demiştir:
-“Ey Ali! Uzayan tırnaklarını kes! Zira zararlı yaratıklar tırnaklar içinde barınır. (A.Karabulut, Tıbb-ı Nebevi Ans:2/525)
Ebu Vasıl (ra) şöyle der:
-“Tırnaklarım uzamıştı. Peygamber (as) ile musafaha ettim, bana şöyle dedi: “Sizden öyleleri var ki, gökten gelen haberlerle ilgilenir hâlbuki tırnakları yırtıcı kuş tırnağı gibi uzamıştır. Diplerinde cünüplük, kir, pas ve pislik vardır.” ( İbni Hanbel:5/427)
-Dişleri fırçalamayı önermiştir şöyle buyurur:
-“Tırnakları kesin ve gömün. Parmak aralarını temizleyin. Ağzını yemek artıklarından temizleyin ve misvaklayın. Benim yanıma dişi sarı ve ağzı kokar halde gelmeyin. ( Ramuz el-Ehadis:335/4)
-Az yemeyi tavsiye etmiştir sofradan doymadan kalkmamızı istemiştir.
“ABD’deki Massachusetts Institute of Technolgy’den (MIT) Nada Kalaany ve David Sabatini adlı araştırmacılar, çeşitli insan kanserleri üzerinde az beslenmenin etkilerini incelediler. Vardıkları sonuç, Resulullah Efendimiz (sav)’in bir öğüdünün daha hikmetine bilimsel katkıda bulundu. Sofradan doymadan kalkmak kanser riskini azaltıyor.
Çalışmalarını İngiliz Nature dergisinde yayımlayan bilim adamları, bazı tümörlerin (kolon ve meme kanserinin iki türü) az beslenmenin etkisiyle küçüldüklerini, prostat, beyin ve meme kanserinin bir türünün ise az yemeyle bir değişikliğe uğramadığını tespit etti. (9 Nisan 2011 Yeni Akit)
-Uykuyu az ve düzenli uyumayı tavsiye etmiştir. Yatarken sağ tarafa yatılmasını, tedbirli yatılmasını; yanan ateşin söndürülmesini, kapı pencerenin kapatılmasını, etrafı çevrili olmayan damda yatılmamasını, çıplak yatılmamasını, imkân varsa cünüp yatılmamasını buyurmuştur. Kaliforniya üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre gece 8 saat uyuyan kişilerin ömrü 7 saat uyuyanlara göre 6 yıl içinde %12 oranında azaltıldığı belirtilmiştir.
-İhtiyaç gidermenin edep ve adap dahilinde yapılmasını emretmiştir. Şöyle buyurur:
-“Abdest bozmaktan çıktıklarında: ‘Gufraneke (Bizi mağfiret et)’ derlerdi.” (Age:531/7)
-Peygamber (as) mezarlıkta iki mezar gösterip: “Bunlar azap ediliyor: biri idrar sıçramalarından, biri de gıybetten” buyurdular. (Buhari, Vüdû:55)
-“Bevl ederken sağ elinizle tenasül avuzunuzu tutmayın, sağ elinizle temizlenmeyin.” (Riyan üs-Salihın: 1680)
Hz Aişe (ra) şöyle nakleder:
-“Allah’ın elçisi, temizliği üç defa yapardı.” (Ramuz el-Ehadis:559/7)
-“Durgun suya, insanların gelip geçtiği yola ve gölgelendirdikleri yerlere abdest bozmayın.” (Buhari Vüdu:68 + Müslim, Taharet: 68)
Aksırırken esnerken uymamız gereken kurallar koymuştur:
Peygamber (as) aksırırken, esnerken ağzını eli ile veya mendili ile kapatırdı şöyle buyurur:
-“Sizden biri aksırdığında iki avucunu yüzüne koysun ve sesini kıssın.” Ebu Davut, Edep:90)
Allah Rasûlü’nün bu hadisi şu ilmi açıklama ile daha da anlam kazanıyor:
Aksırmakla saniyenin onda biri kadar bir zamanda, gözleriniz ve hava geçitleriniz kapanarak saatte 300 – 350 km hızla 85 milyon bakteriyi bomba gibi havaya fırlatırsınız.
Araştırmacılar, aksırmanın nasıl meydana geldiğini anlayabilmek için çok hızlı fotoğraf çeken makinelerde özel bir teknik kullanmış ve ancak saniyenin 1/100.000’ninde kareyi dondurarak istedikleri resimleri elde edebilmiştir.
Resimde görülen zerrecikleri çevresindeki sıvı tabaka buhar olup uçar ve zerreler havada uçuşurlar. Araştırmacılar, biri aksırdıktan yarım saat sonra havada hala 4.000 zerreciğin uçtuğunu ortaya çıkarmıştır. Bu zerrecikler sadece zararsız su tanecikleri veya cansız maddeler değildir.
Aksıran bir kimsenin karşısına bakterilerin çoğalmasını yardımcı olacak besi ortamı bulunan bir tabaka yerleştirilerek tabakanın üzerindeki bakteriler sayıldığında, tek bir damlanın 19.000 bakteri kolonisi meydana getirdiği müşahede edilmiştir. Tek bir aksırık, 85 milyon bakteriyi çevreye saçabilmektedir.
Aksıran kişinin cenab-ı Allah’a hamd etmesini şükretmesini, duyan kişinin de şükür elhamdülillah diyene cevap olunacak “yer hamükellah” demesini, aksıranın tekrar:”Yehdina yehdikümullah” diyerek karşılık vermesini bize öğretmiştir.
Peygamberimiz hayatında esnememiştir. Bizede şöyle buyurmuştur:
-“Biriniz esneyeceği zaman gücü nisbetinde onu gidermeye çalışsın. Çünkü şeytan ona güler.” (Buhari, Edep: 125)
-“Sizden biri esnediği zaman elini ağzına koysun. Zira şeytan esnemeyle birlikte girer.” (Ramuz el Ehadis: 38/11)


Bu yazıyı 262 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.