Tevhid Nedir?

Müslüman ise : “La  ilahe illallah”, “Eşhedü enla ilahe illallah” demekle başlar. “Allah birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. O, doğrulmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur” der.

Tevhidin manası şudur :

–              Allah vardır, birdir, ondan başka tanrı yoktur.

–              Herşeyi yaratan yaşatan, yok edecek sonrada diriltecek olan Allah’tır.

–              Her şeyin idaresi Allah’a aittir.

–              Allah’tan başkası ibadete layık değildir.

–              Yardım eden kurtaracak olan Allah’tır.

–              O, güvenilecek dayanılacak tek varlıktır.

Müslüman, iman etti mi tağutu red edecek, terk edecektir. Nedir tağut ? Tağut : sapık, zorba,

Şeytan, sapıtan, şeytani güç, Allah yolundan alıkoyan demektir.

Kur’an da : “Allah’a kulluk edin. Tağuttan sakının” ( Nahl : 36 )

“Kim Tağutu red edip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır” ( Bakara : 256 )

buyurulur.

Sahabe çocuklarına “Allah’a iman ettim, Tağutu red ettim” sözünü öğretirlerdi. Öğrendikleri ilk söz bu olurdu.

Peygamber (as) : “çocuklarınıza ilk önce “la ilahe illallah”ı öğretin. Ölmek üzere olana da “la ilahe illallah”ı telkin edin” buyurmuştur. ( Müslim Cenaiz : 1 )

Peygamber (as)’a bir gün şöyle sorulmuştur :

–              İslam nedir ? cevap:

–              İslam, tek olan, ortağı olmayan, Allah’a kulluk etmektir, olmuştur.

Bir hadislerinde de şöyle buyurur : “ Ben ve benden önceki peygamberlerin en önemli çağrısı, bir olan eşi ortağı bulunmayan Allah’tan başka tanrı yoktur” sözüdür. ( Tirmizi Davat : 122 )

Kur’an’da da : “ Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona : “Benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmayalım” ( Enbiya : 25 ) diye bildirilmiştir.

-“Allah’tan başka bir ilah edinme!” ( İsra : 22 ) diye de emredilmiştir.

İşte Müslüman, inandım diyorsa, Allah’tan başka varlığa yönelmeyecektir.

Mekke’nin fethinde kelime-i şahadet getirerek Peygamberden biat alan her Müslüman, Kabe’deki, gönlündeki ve evindeki putları birer birer temizlemiştir. Bizimde imanda, ibadette ve hayatta Allah’tan gayrisini silip atmadan gerçek mümin olamayacağımız bildirilmiştir.


Bu yazıyı 1.991 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.