Tıbbın temellerini ilk atan kim biliyor musunuz?

19. yüzyılda batıda hastalar lanetli kimseler olarak kabul edilmişti. Şeytanla iş birliği yaptıklarına inanılırdı Onun için öldürülür veya zincire vurulurdu.
Avrupa da 19. Yüzyılda mendil bilinmezdi sümük atma yarışları düzenlenirdi. Çatal, kaşık kullanılmazdı. Yıkanmak kutsal vaftiz suyundan mahrum kalmaktı. (Yılmaz Öztuna, Türkiye tarihi 11/274)
16. yüzyılda Michelangelo ‘ya babası yazdığı mektupta: “sakın yıkanma. Her türlü hastalık sudan gelir. Gerekirse adam tut, kirlerini kazıt” demiştir. (Hayat Ans. Hamam mad.)
1780’de her taraf pis koktuğu için evlerin bahçesine lağım çukuru kazılması, pencerelerden lazımlığın dökülmemesi için kanun çıkarıldı. (A.Gürkan, İslâm kültürünün Garbı medenileştirmesi 71)
Versay Sarayında tuvalet yoktu.
İncilde: “Yıkanmamış eller insanı kirletmez “ deniliyordu. (Matta: 15/20)
Araplar, hastalıkların sebebini bâtıl şeylerde arar ve akıl almaz yollarla tedavi etmeye çalışırlardı. Sihir yaparlardı, putlara yalvarırlardı.
14 asır önce peygamberimiz (sav) hastalara şefkat merhamet göstermiş, hasta ziyaretini sevaplı iş saymış, temizliği imanın yarısı kabul etmiştir.
Bir hadislerinde şöyle buyurur:
-“Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa, sebep olacağı zararı öder.” (İbni Mace, Tıp: 16)
Şöyle bir olay geçmiştir. “Sa’d bin Ebi Vakkas hastalanmıştır. Peygamber Efendimiz ziyaretine gider, Sa’di yatakta yatar görünce ona ve yakınlarına şöyle demiştir:
Haris b.Kelde’yi çağırın. O, iyi bir hekimdir, Sad’ı tedavi etsin.” (Ebu Davut, Tıb:12)
Peygamber (as):
-Tedavi olmayı emretmiş, tedavi yollarını göstermiştir. Yanlış tedavi yollarını yasaklamıştır.
-“Her derdin bir dermanı vardır” diyerek çare aranmasını istemiştir.
-Hastalıkların sebepsiz olmadığını ifade etmiş, karantina uygulamasını getirmiştir.
-Perhizi tavsiye etmiştir.
-Hastaları otlardan ilaç yapan Haris bin Kelde’ye göndermiştir.
-Ateşli hastalara soğuk su banyosu tavsiye etmiştir.
-Hastalıklardan korunmada mantıklı yollar önermiştir.
-Tedaviyi büyücülerden, sihirbazlardan kurtarmıştır.
Kur’an’dan birkaç örnek verelim:
-“Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın.” (Mü’minun: 51) Bu ayete göre temiz olan şeyler yenilip içilecektir ki güzel işler yapılsın.
-“Size, temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır.” (Maida: 5) Helalin özelliği temiz olmasıdır. Temiz olmayan şeyler de haram kılınmıştır.
-“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin. Eğer siz yalnız Allah (cc)a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara:172)
Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.” (Bakara: 168)
-Oğulları Yakup’a: “Allah’a and olsun ki sen hâlâ Yusuf’u arıyorsun sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın” dediler. (Yusuf:85) Bu ayette üzüntünün hastalıklara ve bunalıma neden olacağı bildirilmiştir.
Al-i İmran 49. ayette; göz ve deri hastalıkları,
Nisa:22. ayette akrabalarla evlenilmemesi,
Maida 3. Ayette leş kan domuz yasaklanmıştır.
Bakara 222. ayette ayhali ve nifaslı eşe yaklaşılmaması 223. ayette çocukların emzirilmesi emredilmiştir.


Bu yazıyı 896 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.