Yahudilik ve Yahudiler hakkında bilinmesi gerekenleri biliyor muyuz?

Yahudilik,Musa peygamber aracılığı ile İsrailoğullarına gönderilen ırki bir dindir.

Tanrısı:Yahova

Kitabı:Tevrattır.

Din adamı:Haham

İbadet yeri:Havra,sinegogtur.

Sembolleri:Üçgen,altı köşeli yıldız,sekiz kollu şamdandır.

İsrailli şer bir ırktır.Bulanık suda balık avlamayı sever.Dünyanın neresinde bir fesat çıkmışsa,orada Yahudi parmağı vardır.Yeryüzünde Yahudilerden başka herkesin mahvolmasını,yok olmasını isterler.

İsrail,kendi insanına bile zulmetmekten çekinmez.2010 yılında Gazze’ye yardım götürenleri hiç acımadan öldürmüştür.Tevrat:”Öldürmeyeceksin”dediği halde vahşet yaşanmıştır.Yaralılara müdahale etmemiştir.Hatta tıbbi ilaç bile vermemiştir.

31 Mayıs gecesi saat 04:00 de Gazze’ye insani yardım götüren mavimarmara Türk gemisine içinde her milletten her dinden insan varken İsrail,savaş uçakları ile yardım filosuna saldırmıştı.Kadın,erkek,çocuk,yaşlı 1000 insan gemideydi.Gemi karasuların dışındaydı,beyaz bayrak çekmişti.On barış gönüllüsünü vahşice katletti.Yirmi yaralıya kelepçe vurdu.Yanında çakı bile olmayan 32 ülkeden insana ağır silahlarla saldırdı.Bize ateş ettiler,askerlerimiz kendilerini savundu dediler.

Yahudiler,yalanı kendileri için meşru sayan bir millettir.Millet olarak ahlakı zayıftır.Cumhurbaşkanı  Moşe Katsav tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 7 yıl hapse mahkum olmuştur.(23-03-2011-Yeni Şafak)

Bir İsrail askeri tutukladıkları,ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinli kadının etrafında Arap müziği eşliğinde dans ederken fotoğraflar basına yansımıştı.(6 ekim 2010 Yeni Şafak)

Halbuki İsrail milleti Müslümanlardan zarar görmemiş hep müsamaya görmüştür.Osmanlının himayesinde huzur içinde yaşamışlardır.

Haham başı David Asseo,şöyle demiştir”Bütün inanan insanlar insanlık adına hareket etmelidir.”diyen Haham  başı,sözlerini şöyle sürdürdü”Biz Türkiye de 500 sene hep beraber huzur ve güven içinde yaşadık ve hertürlü hak ve selahiyetlere sahip olarak yaşadık.””dünyanın hiçbir yerinde Türkiye de ki kadar rahat bir hayat olmamıştır bizim dinin mensupları için.bu yüzden memnunuz.Bu bütün dünyaya anlatılıyor”(06-11-1992 Türkiye)

Dünyanın her yerinden kovulan Yahudilere Osmanlı  kucak açmış onların insanca yaşamalarını sağlamıştır.

Ne yazık ki  1948 de devlet kurduklarında ilk tanıyan biz olduk.

İsrail ırkı üstün ırktır.Başka milletten olanları insan saymazlar.Başka insanlar ya Yahudilere hizmet edecektir yada yok olacaktır.

İsrailin bir ferdini bütün insanlıkla bir tutarlar.Batı şeria da beş kişilik Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini bahane ederek ölen her kişi için bölgede bin yerleşim yeri inşa etmeye söz vermiştir.Yani bir İsrailliyi bin eve bedel saymışlardır.(14-03-2011 Yeni Şafak)

En etkili Hahamlarından Ovadia Yosef,Filistinliler ve yöneticilerin öldürülmesini istemiş”Bu dünyadan yok olup gitsinler ifadesini kullanmıştır.Filistinlileri bela ve İsrailin amansız düşmanları olduğunu vaazında belirtmiştir.     (30-08-2010 Yeni Şafak)

Aynı Haham bir vaazında da Goylar(Yahudi olmayanlar)Yahudiye hizmet için doğarlar.Onlar ekip biçecek,bizde efendi gibi yiyeceğiz.Bunu yapmazlarsa,dünyada yerleri yoktur demiştir(21-10-2010 Yeni Şafak)

Yahudilerin dünyaya hakimiyet kurması için Hahamlar merkez komitesinin son talimatı şöyledir:

1-Radyo,televizyon,gazeteler,sinema,mecmualar ve kitaplar üzerindeki büyük kontrolünüzü genişletiniz.

2-Hukuk,tıp,kimya ve buna benzer bütün tahsillerden Yahudi olmayanları uzaklaştırınız.Yahudileri de bu dallara teşvik ediniz.

3-Yahudi olmayanların okullarını ihtilal merkez haline getiriniz.

4-Yahudi olmayan peygamberleri rezil edecek,olaylar uydurunuz.

5-Yahudi olmayan kadın ve çocukların ahlakını bozunuz.

6-Kanunları yanlış yorumlayarak şüphe sokunuz.

7-Sosyal sınıflar arasına nifak tohumları ekiniz ırkları birbirine düşman ediniz.

8-Çeşitli aşılarla,çeşitli yabancı maddelerle başkalarını yok ediniz

9-Devlet adamlarını elinizin altında tutunuz.

10-Memleketlere girmeyi kolaylaştırınız.

11-Para üzerinde diktatörlük kurunuz.

12-Hükümetin,ordunun en can alıcı noktalarına yerleşiniz.

13-Cumhuriyeti kaldırarak,demokrasiyi yerleştiriniz.

14-Her türlü hile ve desiseyi kullanarak işçileri elde tutunuz.Mitingler tertip ediniz.Grevler yaptırınız,bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayınız.(Cevat Rıfat Atilhan,gizli devlet ve fesat pragmanı:17-18-1968-İST)

Sion önderlerinin protokollerinin yirminci maddesinde şöyle denilmiştir.”Hürriyetle beraber,hudutsuz içki kullanmak hakkı da verilen,rakı ile şarapla ve sersem olan hayvanlara bakınız…Hıristiyan kavimler sert içkilerle ahmaklaştırılmışlardır.Zengin evlere öğretmen,hizmetçi,mürebbie ajanlarımız,eğlence yerlerinde karılarımız tarafından kamçılanan sefahatlerle aptallaştırılmışlardır.”(Kemal Yaman,Millet düşmanlarının İhnet planları

(80-1975-İST)

Milli istihbaratın ele geçirdiği Siyonist teşkilatının gizli tamimi de şu maddeleri içeriyor:

1-Genç nesilleri,ahlaka haykırı telkinlerle ifşat etmeli.

2-Aile hayatını yıkmalı.

3-Sanatı zayıflatmalı,edebiyatı müstehcen ve şehevi hale sokmalı.

4-Mukaddesata hürmeti yıkmalı,hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane olaylar uydurmalı.

5-Hudutsuz lüks baş döndürücü modalar icat etmeli.Çılgınca sarfiyaıt,teşvik etmeli.

6-Kalabalıkların vakitleri eğlenceler,oyunlarla oyalanmalı,herkes düşünmekten alıkonmalı.

7-Müfrit nazariyetlerle fikirler zehirlenmeli,gürültü ve kargaşalar yaratmalı.

8-Umumi bir hoşnutsuzluk yaratılarak iştimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlık sokmalı.

9-Mal sahipleriyle işçilerin arsını bozmalı.

10-Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye baş vurarak kırmalı.

11-Saçma nazariyeler ortaya atarak halkı tatbiki mümkün olmayan fikirlerle dolambaşlı yollara sevk etmeli.

12-Beynelminel meseleler ihtas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli.

13-Milletlerin idaresini tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin eline vermeli.(Age:197-198)

Siyasi gayelere de şöyle:

-Bütün milletler önünde eğilecek-mazmurlar/27-28

-Bütün milletler kulluk edecek-age:72/11

-Dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar Yahova kanunları ve İsrailoğulları hükmedecekler.Milletler ona kulluk kölelik edeceklerdir.-age:44/5

-Milletler silahlarını saban demiri yapacaklar sadece ziraat ve işçi olarak çalışacaklar.Yoel-3/9-10 Ziya Uygur-Siyonizm 46-90-1968.İST


Bu yazıyı 6.157 kişi okudu.

1 Yorum

  1. bütün Yahudilerin sonu cehennem dir.bu müjdelenmiştir her ne yaparlarsa yapsınlar sonunda hepsi cehenneme girecektir en azıl ı ailelerinin sonu çok yakın ve çok azametli olacak çok yakın da

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.