YARDIMLAŞMA

İnancımızda ve kültümüzde insanın ve insana ait değerlerin korunması esastır.

Selçuklu Sultanı Melik Şah, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini korumak için bugünün parasıyla milyarlar tutan para ayırmıştır.Harbiye  Nazırı Tac’ül Mülk Melikşah’a:

-Bu parayı ordunun  bütçesine eklesek Bizans’ın surlarını açmak(İstanbul’u fethetmek)mümkün olur deyince Melikşah şu cevabı vermiştir:

-İnsanın korunması Bizans surlarının aşılmasından daha önemlidir.

Büyüklerimiz, insan için her fedakarlığı göstermişlerdir.İhtiyaç sahipleri ile ellerindekini  bölüşmüşlerdir.Sırtların  da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını taşımışlardır.Komşusu açken tok yatmamışlardır.Bu yardım anlayışı  ve fedakarlık  hayvanlara,kuşlara kadar uzanmıştır.

Bugün dünyada iki milyara yakın insan açlık sınırının altındadır.Öyle ki çocuklar ölüyor, akrabalar çocuğun arkasında ölmesini bekliyor.

Açlık en büyük terördür.Bu teröre karşı  ABD ve AB ülkeleri, menfaati yoksa görmemezlikten gelmekte, yardım ederse kaşıkla verip sapı ile göz çıkarmakta, canına, malına göz dikmektedir.

Evsiz yurtsuz insanlar sokakta yatıp kalkıyor.Açmı-tokmu soran yok insanlık bu değil…

Bazı tuhaf insanlar her ay araba değiştiriyor, lokantalarda  yiyip içiyor, tabaklar üstünde tepiniyor.Eğlence merkezinde çeket  yakıyor.Bu zenginlik değil.

Bazıları:Acıma acınacak hale gelirsin, merhametten maraz doğar diyor fakirlik düşmanlığı yapıyor.Merhametten maraz doğmaz, rahmet doğar.Bir hadiste:“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder.Siz yerdekilere merhamet ediniz ki  göktekiler de size merhamet etsin buyrulur.(Ebu Davut Edep:58)

Hz.Ebu Bekir(ra):cimri,7 şeyden kurtulamaz der:

1.Ya ölür; malını Allah’ın emrinin hilafına dağıtan bir kimse ona varis olur,

2.Yahut Allahü Teala, zalim bir emiri musallat eder kendisini zelil ettikten sonra malını gasp eder,

3.Veya şehveti kendisini heyecanlandırır, malını ifsat eder.

4.Yahut kendisine harap bir yerde bir bina yapmak veya imar etmek için bir görüş belirir, elinde ki mal orada yok olup gider.

5.Veya dünya musibetlerinde birine gark olmak, yanmak veya malı çalınmak gibi felakete uğrar, mahvolur gider.

6.Yahut,daimi  bir illete mübtela olur, malını hastalığının tedavisinde kullanır.

7.Ya da malını bir yere gömer, yerini unutur.Arayıp bulamaz.

 

 a)-Yardımın Önemi:

Bazı ibadetler vardır, insanın kendine faydası olur.Yardım ise,hem insanın kendisine hem de başkalarına faydası olur.

Yardımın önemini aç kalan, başkalarının eline bakan evinin, çocuklarının ihtiyacını karşılamayan bilir..

Yardım ahrete hazırlıktır..Biri Peygamberimize:

-Ya Rasulullah! Ben ölümü hiç sevmiyorum der.Peygamberimiz ona:

-Malın var mı? der, oda:

-Var cevabını verir.Peygamber(as):

-O malda ahiret için harca.O zaman ahirete meylin artar.Çünkü insan malının bulunduğu yerden ayrılmak istemez.” Buyurur.

Peygamberimiz anlatıyor:

Kıyamet günü Allah soracak, diyecek ki:

-Benim için ne getirdin?Kul:

-Namaz, oruç… diye sayacak.Allah ona:

-Bunlar senin için, sen benim için ne getirdin? Diyecek.

-Ne getire bilirdim Allah’ım ,! Deyince kul, Cenabı Allah:

-Benim kullarım için yapılan, benim için yapılandır buyuracak.

Allah kutsi bir hadiste şöyle buyuruyor:

-Ben hastalandım halimi sormadın, neden?

-Ya Rabbi! Sen nasıl hastalanırsın,nasıl ziyaret edebilirdim

-Falan kulum hasta idi eğer onu ziyaret etmiş olsaydın, beni ziyaret etmiş olacaktın.

-Ben acıktım,beni doyurmadın, neden?

-Ya Rabbi! Sen nasıl acıkırsın, ben seni nasıl doyururum?

-Falan kulum açtı.Onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın.

-Senden su istedim,bana su vermedin, neden?

-Ya Rabbi, sen nasıl susarsın, sana nasıl su verebilirdim?Bunun üzerine Cenabı Allah:

-Falan kulum susamıştı, oma su verseydin bana vermiş olacaktın,buyurarak Allah’ın kullarına yapılan her şeyin Allah’a yapılmış olacağı belirtilmiştir.

Kur-an’da şöyle haber verilir:

“Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah’a borç verecek yok mu?”(Bakara:245) buyurarak Allah ödünç istiyor.

“Allah yolunda mallarını harcayanların misali, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta 100 dane vardır.Allah dilediğine kat kat fazlasını verir.”(Bakara:261)

“Hayra ne harcarsınız,Allah onun yerine verir”(sebe:39)

“Dünyada ne iyilik yaparsınız, onu Allah katında daha hayırlı,sevap yönü ile de daha büyük bulursunuz.”(Müzzemmil:20)

Peygamberimizin ifadesiyle:

Fakire verilen lokma sahibine derki:

-Azdın, beni çoğalttın.

-Küçülttüm, beni büyüttün.

-Sana düşmandım, beni dost edindin.

-Ben fani idim beni ebedi kıldın

-Sen Beni koruyordun bundan sonra ben seni koruyacağım.

Buna göre her günün, her nimetin, her organın, her malın bir sadakası olmalıdır.

Vermekle mal artar.Peygamber(as) derki:

-“Her sabah iki melek iner,biri verene fazlasını ver,Diğeri:Vermeyenin malını telef et, diye dua ederler.”

Bir hadiste de :“Sadaka malı eksiltmez insan verdikçe Allah ona verir.”(R.Salihın:577)

Cenabı Allah:“Sen ver ben sana vereyim” diyor.(Sebe:39)

Sadaka ve yardımlar, kazayı, belayı def eder. Buyurur.(Hud:114)

Allah Rasulüde:“Sadaka günaha kefarettir.

“Sadaka Rabbin gazabını söndürür.”

“Üzüntüleri sadaka ile karşılayın”

Sadaka ömrü uzatır.Sadaka  huzurlu yaşamayı sağlar, ömrü uzatır.

Sadaka yardım geciktirilmemelidir.İnsan ardından yapılan yardımların sevabı mirasçılarındır.Ölüm döşeğinde mal taksimi yapılması şunu şuraya, bunu buraya denmesi geç kalındığını gösterir.Hayır da acele edilmelidir.

 

b)-Yardım  nasıl yapılır?

-Yardım, karşılık beklentisi ile değil Allah rızası için yapılmalıdır.

-Yapılan yardımın nereye gittiğini, gideceği araştırılmalıdır.

-Yardım helalden yapılmalı, haramın hayrı olmaz.

-Yardım yerini bulmalıdır.

-Yardımda rencide edilmemelidir.

-Yardım bir yere yığılmamalı, paylaştırılmalıdır.

-Yardım ölçülü olmalı,tembelliğe sevk etmemelidir.

-Yardım başa kakılmamalıdır.

-Yardım yenmeyecek,kullanılmayacak, işe yaramaz şeylerden yapılmaz.Yardım ihtiyaç gidermelidir.(Al-i İmra:92)

-Yardım Allah’ın ihsanına ikramına denk olmalıdır.

-Yardım ihtiyaç sahibine ulaştırılmalıdır.İmkan varsa, kendi elimizle yapılmalı, ona buna havale edilmemelidir.

-Ziyafetler, ikramlar, karnı tok olana değil Osmanlının yaptığı gibi isteyemeyen açların ellerine ve evlerine ulaştırılmalıdır.

-Yardım gizli yapılmalı, riya ve gösteriş yapılmalıdır.(Bakara:271)İyilik başa kakılmamalıdır.(Müddesir:6)Karşı taraf incitilmez.(Bakara:264-263)

Yardımda az çok önemli değildir.Herkes gücüne göre yatırım yapar.(Teğabün:16)

Peygamberimizin:“Yarım hurma da olsa sadaka verin zira açlığı örter, günahı söndürür.Suyun  ateşi söndürdüğü  gibi “buyurur.(R. El-Ehadis:252/1)

Üzüntüler paylaşılırsa azalır.Onun için hayır da yarış yapılmalıdır.Allah:Hayır işlerinde yarışın diyor.(Bakara:148)

Bizden önceki büyüklerimize bakarsak, mirası ile değil, hayır hasenatı ile yaşar, eserleri hala ayaktadır.Eser bırakmadan ölen Türk-İslam büyüğü yoktur.Onların yardımları, insanların  ihtiyacını karşılayıp, hayvanlara, kuşlara kadar uzanmıştır.

Zenginin malında fakirin  hakkı vardır(Zariat:19)

Mülk ne senin ne benimdir.Mülk Cenabı Allah’ındır.Mal bize emanettir ölümle bizi terk edip  mirasçıya  geçer.Bizim olan ahirete gönderdiğimiz,Allah’a borç verdiğimiz  kısmıdır.

Şeytan insana hayrı göstermez.Malla, mülkle para   ile insanı şımartır.Allah’a isyan  ettirir.(Zavallı Salebe gibi).Şeytanın başta görevi, insanı hayırdan sevaptan ve ibadetten alıkoymaktadır.(Bakara:268)

-Yardım yaparken  dikkat edilecek bir hususta  dilenci konusudur.Bazı dilencilerin banka hesabı, malvarlığı ve üzerlerinden çıkan miktar bizi şaşırtmaktadır.

Peygamberimiz(sav) derki:

-“Ömrünü dilenmekle geçiren kıyamet günü yüzünün etleri soyulmuş olarak gelir:”(R.Salıhın:532)

-“Malına mal katmak isteyen, ateşten kıvılcım istemiş olur.Kıyamet gününde kızgın taşlar kucaklayarak  gelir.Kim dilencilik kapısını açarsa, Allah da ona bir ihtiyaç kapısı açar.”(B.H.Külliyatı 2/35)

Bir Hadsilerinde de:

-“Kapı  kapı dolaşan fakir değildir.Asıl fakir, ihtiyacı olduğu halde istemeyendir”” demiştir.Buhari,Zekat:53)

Hayırda Kur-an’a göre, kazanç için dolaşmayan fakirler için olacaktır.Onlar iffetlerinden dolayı isteyemezler, onlar yüzsüzlük etmez denmiştir.(Bakara:273)

İşin kötüsü yalanla, acındırarak, yalvararak hele”Alah rızası için” diyerek sokak sokak, kapı kapı dilenmektedir.Böyleleri için Peygamberimiz:“İnsanların en şerlisi, “Allah rızası için” diyerek dilenen ve istediği verilmeyendir.”Buyurur.(Hadis Ans, İ.Canan:13/413)

Eğer bir şey verilecekse, onur kırmadan verilmelidir.Kur-an’da: “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir” buyurmuştur.(Bakara:263)Yani kaşıkla verip sapı ile göz çıkarılmaz.Rencide etmeden, ağlatıp sızlatmadan yardım edilmelidir.

İhtiyaç sahibi “Allah rızası için” deyip el açtıysa, onu geri çevirmemek gerekir.Bir Hadiste:

-“Yoksul, yalan söylemezse, yani gerçekten ihtiyaç sahibi ise, onu geri çeviren  iflah olmaz” diye bildirilmiştir.(B.Hadis Kül:2/36)


Bu yazıyı 1.011 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.