YÜCE MERTEBE ŞEHİTLİK

A-  ŞEHİD VE ŞEHİTLİK

Şehid, Allah (c.c)’ın rızası uğrunda malı ile, canı ile, vatan, millet, din ve devlet için mücadele ederken ölen veya öldürülen kimselere denir.

Kuran-ı Kerim’de “şehit” kelimesi 35 defa çoğulu “şühedâ” kelimesi ise 20 defa geçer. Şehid, Cenab-ı Allah’ın önem verdiği kimsedir. ayrıca “şehit” Cenab-ı ALLAH ‘ın 99 isminden biridir. Birde şehit peygamberlerin ve meleklerin sıfatlarındandır.

Şehit, son anda bir çok şeye şahit olur bir çok şeyle de mükafata nâil olur. O ölmez bunun için yıkanmadan kanlı elbiseleri ile gömülür.

Şehitlerin cennetlik olduğu bildirilmiştir. Peygamber (a.s)’ın bildirdiğine göre:

-“Şehitler, ahirette gördükleri iltifat, mükafat ve nimetler nedeniyle tekrar dünyaya dönmek ve tekrar tekrar şehit olmak isterler” (Buhari,iman:26)

Kur’an’da bildirildiğine göre; şehitler ahirette “peygamberlerle, sıddıklarla ve salihlerle beraber haşrolunacaktır. bu ne güzel beraberlik ne güzel arkadaşlıktır”(Nisâ:69)

Peygamber(s.a.v)’in haber verdiğine göre şehidin kul hakkından başka bütün günahları bağışlanır. (müslim, iman:32)

 

B- ŞEHİTLİĞİN ÖNEMİ VE MÜKAFATI

Şehitlik, büyük bir derece yüksek bir makamdır. Kıyamet günü de peygamberlik makamından sonra en yüksek derecedir. Şehitlik herkese nasip olmayan bir makamdır.

Şehide şehit denmesi şundandır: Şehit son anda cenneti görür. Ölümü sırasında yaşadığına ve meleklerin hazır olduğuna şahit olur. Bunun için şehit denir.

Kuran-ı Kerim ‘de şöyle buyruluyor:

“ALLAH(c.c), inananlardan mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar ALLAH yolunda savaşırlar, ölürler, öldürülürler” (Tevbe:111)

Şehit, ALLAH (c.c) yanında diğer insanlar gibi ölmemiştir. Onun için yıkanmaz üzerindeki elbiselerle birlikte gömülür. Cephede ise namaz kılınmaz. Sebebi de namaz, onun için duadır. Affı için kılınır onun ise günahları affedilmiştir.

Şehidin mükafatının bol olduğunu peygamber (s.a.v) şöyle bildirmiştir:

-“Şehid olarak ölen;

-Kıyamet gününün dehşetinden emin olur.

-Cennetin kokusunu duyar

-Rızıklanır

-Dirilinceye kadar ona yaptığının sevabı amel defterine yazılır..(Büyük Hadis Külliyatı : 3/6077)

Şehidin ALLAH (c.c) katında altı mükafatı vardır:

1- Günahları affedilir

2-Son anda cennetteki yerini görür

3-Kabir azabı görmez

4-Kıyametin dehşetinden emin olur

5-Yakuttan taç giydirilir

6-Ona yakınlarından yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir (age:3/6125)

-“Cennete giren hiç kimse tekrar dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit, dünyaya on kere dönüp her defasında şehit olmak ister”(age:3/6120)

-Bir adam peygamber (a.s)’ a sordu:

-“ALLAH (c.c) yolunda gayret göstersem şehit düşsem ALLAH (c.c) benim günahlarımı affeder mi? dedi. Peygamber (a.s) ona:

-“Eder ama kul borcu hariç” buyurur (age:3/6122)

-“Cennette melekler, şehit olmuş olanlara sorar;

-Bir isteğin var mı şehid?

-ALLAH (c.c) beni tekrar diriltsinde ALLAH (c.c) yolunda tekrar şehit olayım” der. (age:3/6119)

-Bir adam peygamber (a.s)a sordu:

-Kim cennette olacaktır ya Resülallah? ALLAH Rasulü ona şöyle buyurdu:

-Peygamberler

-Şehitler

-Buluğa ermeden ölen çocuklar

-Toprağa gömülerek öldürülen kız çocukları” (age:3/6136)

Bir adam peygamber(a.s)’a geldi ve sordu: Savaşa mı katılayım, müslüman mı olayım?

ALLAH (c.c) rasulü ona;

-“Önce müslüman ol sonra savaşa katıl ” buyurdular.

Adam müslüman oldu kısa süre sonrada şehid düştü. ALLAH Rasulü: “Az amel işledi, çok sevap kazandı” buyurdu.. (age:3/6129)

 

C-   CENAB -I ALLAH şöyle buyuruyor;

-“ALLAH yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lâkin siz anlayamazsınız”(Bakara sûresi :154 )

-“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü saymayın onlar diridirler. Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verilenlerden dolayı sevinçli bir halde, Rablerinin yanında rızıklandırılmaktadırlar.” (Al-i İmran suresi 169-170)

Şehidin göreceği ilgi ve itibar nedeniyle her iman sahibi şehit olmayı veya şehit sevabı kazanmayı arzu eder.

  1. a) Kim Şehittir?

Üç çeşit şehit vardır :

1-Hakiki şehit: Bu hem dünya hem de ahiret şehididir. Allah yolunda, din, vatan ve namus uğrunda ölen ve ya öldürülen kimsedir.

2-Hükmi şehit: Savaş meydanında düşman karşısında yaralanıp da evine yurduna döndükten sonra ölen kişidir. Bundan başka :

-Haksız yere zulümle öldürülen

-Yanarak, boğularak depremde ölen

-Doğum sırasında ölen

-Fitneyi önlemek isterken ölen

-Kötü hastalıklar nedeni ile ölen

-İlim öğrenme yolunda ölen, hükmen şehittir. Bunlar yıkanır, kefenlenir namazı kılınıp defnedilir.

Peygamber (a.s):”haksız yere öldürülen şehittir” buyurur (age:3/6147)

Bir hadislerinde de: “Malını, canını, dinini, ailesini müdafaa ederken ölen şehittir” buyurmuştur. (Tirmizi diyat :22)

3- Dünya şehidi: Müslümanların safında fakat imanı yok veya münafık ölürse dünya şehidi olur. Ona şehit dense de şehit muamelesi yapılsa da o şehit değildir. Şehit sevabı alamaz.

Şehit olabilmek için müslüman olmak şarttır. İnanmayanda zaten şehit olmak istemez. Ölmemenin yollarını arar.

Peygamber(a.s) ‘ın :”Ümmetimin şehitleri azdır” demesi bundandır.

Her ölene öldürülene şehid denmez. Şehitlik İslam aleminin tanıdığı bir ünvandır.  İslamı red eden ne şehittir ne gazi pisi pisine gitti niyazi olur.

Peygamber (s.a.v) bir gün ashabına üç kişiden bahseder bunlardan birisi savaşta ölen kimsedir.

“Ona denilir ki: Biz sana bunca nimet verdik. Bunlara karşı sen ne yaptın?

O cevap verir:

-Ben savaştım şehid oldum der. Ona:

-Sen yalan söylüyorsun sen bana kahraman desinler diye savaştın sen şehit değilsin” denir. Melekler sürüklüyerek onu cehenneme atarlar” ALLAH resulü böyle anlatmıştır.

Uhud savaşında kuzman öyle savaşır ki gıbta ederler. Kuzman kanlar içinde yere yığılınca birileri peygamber (a.s)’a:  Kuzman şehit oldu ya RESULALLAH! derler. Bunun üzerine peygamber (a.s): Hayır Kuzman şehit olmadı .O ALLAH (c.c) rızası için savaşmıyordu” der… Bunun üzerine Kuzman’a koşarlar: Sen niçin savaşıyordun? diye sorarlar

-Kuzman: Bana cesur desinler diye cevabını verir biraz sonrada hayata gözlerini yumar.

Bir şey ALLAH (c.c) için değil ise hiçbir önemi yoktur. Gösterişin, gururun, riyanın hiçbir hayrı yoktur.

Cünüp ölen şehit olmaz onun için hiçbir Osmanlı askeri cünüp savaşa katılmamıştır hamam çadırları ordunun önünde gitmiştir.

Alkollü iken şehit olunmaz. Şair:

-Ye kebabı iç şarabı bin uçağa düş yere ol şehit.

“Ve lehüm azabün şedid” (onlar için şiddetli bir azap vardır)bu diğer kazalar içinde böyledir.

İslamda ilk şehit Yasir ailesidir. Aile müslüman olunca müşrikler hazmedemeyip çok zalimce davrandılar. Korkunç işkencelerle şehit ettiler. Kızgın kumlara yatırıp aç susuz bıraktılar. Yasir ailesi imanlarından dönmediler yalandan da olsa onların isteklerini yerine getirmediler. Yapılanlardan haberdar olan peygamber (s.a.v) :

-Sabredin ey yasir ailesi, sizin mükafatınız  cennettir ” buyurmuştur sabır tavsiye  edip cennet müjdesi vermiştir.

Ebu cehil , Sümeyye (r.a)’a  “dininden dön  seni serbest bırakayım “diyerek işkence ederken, Sümeyye(r.a) Ebu Cehil’in yüzüne tükürmüş oda elindeki mızrağı vücuduna saplamıştı. Böylece Sümeyye (r.a) da şehit olmuştur.

 

e)ŞEHİTLER ÖLMEZ:

Kur’an  da Cenab-ı ALLAH şehidler için “Onlara ölüler demeyin, onlar diridirler” buyurur.

Eski genelkurmay başkanı Özkök:

-Ne zaman Çanakkale’ye gitsem şehitlikler arasında dolaşırken şehitlerin konuştuğunu duyar gibi oluyorum” demiştir.

Şehitler bizim yerin altındaki köklerimizdir. Biz onlar sayesinde yaşarız. Onlar ölmemişlerdir. Onlar cündullahtır (ALLAH (c.c) ‘ın ordularıdır).Savaşlarda ebabil kuşları gibi savaşırlar. Müslümanlara yardım ederler düşmana korku verirler.

Çanakkale’de yenilgiye uğrayan Churchill (çörçil) yenilgisinin hesabını verirken hakime şöyle demiştir: –biz Türklerle değil, ALLAH (c.c) ile savaştık. Tabi ki yenilecektik, neden anlamıyorsunuz?”

Beyaz elbiseli askerlerin müslümanların saflarında savaştıklarını düşman askerleri söylemiştir. Rus ordusu Çeçenlerle savaşırken havaya ateş etmişlerdir divan-ı harb te yargılanırken” bize gökten ateş açıldı biz ona cevap verdik” demişlerdir.

Cenab-ı ALLAH Kur’an da düşmana karşı görülmeyen ordular gönderdiğini bildiriyor(Ah zab:9, Ali İmran 123-124-125-126)

Malazgirt’te, Çanakkale’de, milli mücadelelerde, Kore’de, Kıbrıs’ta bizzat olayı yaşayanların ağzından insanı dehşete düşüren şeyler anlatılmıştır.

Evet şehitler ölmez. Cesetleri toprağa haram kılınmıştır. Mezar nakillerinde, kanal açılırken, kazı yapılırken çürümeyen cesetler görülmüştür…

Ayrıca şehitle beraber  adı da yaşar. İdam edilen zehirlenen, zulmen öldürülen kimseler unutulmaz. Mezarı ziyaret edilir. Fatiha Yasin okunur hatimler yapılır, ruhlarına bağışlanır. Bazılarının da mezarına uğrayan olmaz, Fatiha okunmaz adları hayırla anılmaz.

 

  1. f) Şehidin derecesi yüksektir…

Cabir b. abdullah şöyle anlatmıştır:

-“Bir gün ALLAH resulü ile karşılaştım bana:

-Seni üzgün görüyorum” dedi

-Babam şehid oldu, çocuk ve borç bıraktı dedim

-ALLAH (c.c)’ın babanı nasıl karşıladığını  sana haber vereyim mi? dedi

-Evet dedim bana şöyle buyurdu

-ALLAH (c.c) babanla doğrudan konuştu ona ne istediğini sordu o da:

-Rabbim beni tekrar dirilt de senin yolunda tekrar şehit olayım cevabını verdi.

Cenab-ı ALLAH (c.c) : “Bir dahası yok” buyurdu..

  1. h) ŞEHİT SEVABI OLAN İŞLER NELERDİR?

Sadece savaşta ölen öldürülen şehit olup şehit sevabı almaz. İnanan insanlar için şehit sevabı kazandıran işler olduğu bildirilmiştir.

Cenab-ı ALLAH (c.c) bakın ne buyuruyor;

-Kim ALLAH (c.c)’a, peygambere itaat ederse, işte onlar ALLAH (c.c)’ın nimetlere erdirdiği peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla ve salihlerle beraberlerdir. Bu beraberlik bu arkadaşlık ne güzel beraberliktir ne güzel arkadaşlıktır? (Nisa sûresi :69)

Bu müjdeye göre Cenab-ı ALLAH ‘a, peygamber (a.s)’a itaat eden şehit sevabı kazanacaktır.

-Tebliğ, iyiliği emredip kötülükten sakındıran şehit sevabı kazanır. Peygamber (a.s): “ALLAH (c.c) yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi dokunmaz ” buyurmuşlardır.(Büyük Hadis Külliyatı:3/6091)

-Bir hadiste :”bir kimse canı gönülden samimi şekilde şehit olmayı ister, İslami bir hayat yaşarsa, yatağında ölse bile şehitler mertebesine ulaşır” buyrulmuştur. (Ramuz el hadis:422/12)

Bir hadiste de :”ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda kim bir sünnetimi ihya ederse, yüz şehit sevabı vardır”

Peygamber (a.s) şöyle bildirmiştir:

“İki göz vardır ki onlara cehennem ateşi dokunmaz; ALLAH (c.c) korkusu ile ağlayan göz ve ALLAH (c.c) rızası için nöbet bekleyen göz”(R.salihin:544)

-“Bir kimse abdestli yatar da gece ölürse şehit olarak ölür” (Ramuz el hadis:411/1)

-“Günde beş vakit namaz kılan şehit sevabı alır”

-“Aşık olup aşkını gizleyen ve iffetini koruyan şehit sevabı alır”

-“İlim öğrenme yolunda ölen şehit sevabı alır”

-“ALLAH (c.c) rızası için evinden ayrılan, ölür yada öldürülürse,  o şehittir. Ona cennet vardır. (Büyük Hadis Külliyatı:3/6135)

-“ALLAH (c.c) korkusundan dolayı ağlayan, devenin memesinden çıkan süt geri dönünceye kadar cehenneme girmez”(age:3/6090)

Bir adam peygamber (a.s) ‘a soruyor: insanların hangisi daha üstündür?

ALLAH Resulü cevap veriyor : ALLAH (c.c) yolunda canı ile malı ile cihad edendir.

-Adam tekrar soruyor: Sonra kimdir ya Resulallah ?

-ALLAH Resulü ;”insanların şerrinden kaçınandır” buyuruyor.(Age :3/6088)

Peygamber (s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır :

-“Nice kendisine kurşun isabet eden insan vardır ki şehit değildir nice yatağında ölen kimse vardır ki ALLAH (c.c) katında sıddık ve şehittir “(Ramuz el hadis 344/3)

Burada insanın inancı ,yaşayışı ve niyeti önemlidir .herkese şehit olmak nasip olmaz ama şehit sevabı kazanacak ve kazandıracak yollar vardır.

  

1)ŞEHİDE SAYGI:

Bizden öncekiler “ya şehit ya gazi” diye her şeyi ile ALLAH (c.c) yolunda din ve devlet için, ırz ve namus için savaşmışlardır. Ölmüşler ve öldürmüşlerdir. Bize vatan ve hayat hakkını miras bırakmışlardır. Onlar şehit olmasaydı nereden bulacaktık bu sahip olduğumuz şeyleri?

Bu yüzden onlara minnet borcumuz var. Onları merhametle, şükranla anmalıyız. Onların bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmalıyız, korumalıyız. Çünkü onlar bize emanettir. Ayrıca bizden sonraki nesillere aktarmalıyız.

Şehitlerine ve emanetlerine sahip çıkmayan milletler şehit olacak insanlar yetiştiremezler.

Şehitlerimize saygısızlık yapıp kemiklerini sızlatacak davranışlardan kaçınmaya ve kaçındırmaya dikkat etmeliyiz. Bir zamanlar Çanakkale’ye geziye giden üniversiteli gençlerin yapmadıkları rezalet kalmamıştı. Kadeş rezaleti olarak unutulmamıştır.

Bir öğretmen öğrencilerini Çanakkale şehitliklerine götürmüş bir grup genç kızın ağızlarında ciklet şehit mezarlarına bakıp “iyi ki öldünüz çocuklar” diyerek alay etmiş öğretmen gözyaşlarını tutamamıştır.

Ya şehit ya gazi idealinin “ne şehit ne gazi” diye yozlaşmasına müsaade etmemeliyiz. Genç nesilleri vatan, millet, din devlet şuuru ile yetiştirmeliyiz.

Son zamanlarda en korkunç şey müslümanların müslümanlarla savaşması ve müslümanın müslümanı öldürmesidir. Bunda ne şehitlik ne de gazilik vardır.

Bir gün peygamber (s.a.v) ‘e bir kadın yüzü kapalı olarak gelir ve öldürülen oğlu hakkında soru soracaktır sahabeden biri kadına: Oğlunu sormaya yüzü kapalı olarak mı geldin? der ..

Kadın “Evet, oğlumu kaybettim ama utanma duygumu asla kaybetmeyeceğim” der.

-Peygamber (a.s) kadına şöyle dedi;

“Oğlun iki şehit ecrine nail oldu”

-Kadın: neden ya Resulallah? diye sordu

-“Çünkü onu ehli kitaptan biri öldürdü” cevabını verdi (Büyük Hadis Külliyatı :3/6133)

Bu olaydan iki mesaj uzanıyor bize

Önce yakını şehitlik mertebesine ulaşan için bağırıp çağırma, saç baş yolma, kendini yerden yere atmanın islama uygun olmadığı… Ve birde müslüman kanı dökmenin hoş olmadığıdır…

Şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimize CENAB-I ALLAH’tan rahmet dileyelim, ruhları şad olsun. Onların ruhuna bir fatiha hediye edelim.

Çanakkale şehitleri için Akif şöyle demiştir:

– Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

-Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

-Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber

-Sana avucunu açmış duruyor peygamber ….

Rabbim şehit olma arzusu taşıyan şehit sevabı kazanmak için sevaplı işler yapan her müslümana şehit sevabı versin. Bizleri de şehitlere lâyık kılsın ve şefaatlerine nâil etsin İNŞALLAH….

 


Bu yazıyı 410 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.