Zekat Vermek

Zekât, temizlenme, çoğalma manalarına gelir.

Başka bir deyişle zekât, zekâta tabi olan bir malın belirli bir oranda bir kısmının ihtiyaç sahiplerine verilmesidir.

Zekâtın çok büyük faydaları vardır.

Kur’an-da birçok yerde zekâtın verilmesi emredilmiştir. Zekâtını vermeyen, Allaha isyan etmiş ve büyük günah işlemiş olur. Çünkü malda Allahın ve ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır.

 

a) Kimler zekât verir?

1- Müslüman olanlar,

2- Buluğa eren zenginler,

3- Hür ve akıllı olanlar,

4- Zekât verilecek miktarda mala, paraya sahip olanlar,

5- Bir malın zekâtının verilebilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi şarttır. Önceden de verilebilir.

6- Bir yıllık ihtiyaçtan fazla olan maldan, borçlar düşüldükten sonra zekâtı verilir.

 

b) Hangi mallardan zekât verilir?

– 81 gram altının kırkta biri,

– 560 gram gümüşün kırkta biri,

– Ticaret malının kırkta biri,

– Nakit eldeki paranın, dövizin kırkta biri,

– 40 adet koyun ve keçinin kırkta biri,

– 30 adet sığırın, mandanın otuzda biri,

– 5 adet devede bir koyun verilir.

– Arazi ürünlerinin durumuna göre yüzde beş, yüzde on, yüzde on beş veya yüzde yirmisi verilir. Buna öşür denir.

 

c) Kimlere zekât verilir?

Tevbe suresinin 60. ayetinde şöyle geçer:

1- İhtiyaç sahiplerine,

2- Hiçbir şeyi olmayan düşkünlere,

3- Kalpleri İslam’a ısındırılması gerekenlere,

4- Kölelere,

5- Borçlulara,

6- Allah yolunda cihad edenlere, (asker, öğrenci gibi)

7- Yolcu olup da ihtiyacı olanlara zekât verilir.

8- İhtiyaç sahibi olan kardeş, kardeş çocukları, amca, dayı, yakın akraba, yakın komşu ve başka ihtiyaç sahiplerine zekât verilir.

9- Anneye, babaya, dedeye, nineye, eşe, çocuklara, varlık sahiplerine, İslam’la, Müslümanla uğraşan kimselere ve hayır kurumlarına zekât verilmez.

Zekât bizzat ihtiyaç sahibine verilir. Gelin, damat, kayın valide, kayın peder ihtiyaç sahibi ise onlara da zekât verilir.

 

d) Fıtır sadakası:

Varlık sahibi Müslümanın fitre vermesi vaciptir. Fıtır, çocuklar için de verilir. Burada zekâtta olduğu gibi malın yıllanmış olması şartı aranmaz.

Herkes durumuna göre değişen rakamlarda verir.

Fitrenin bayram namazından önce verilmesi gerekir.

Zekât verilen kimselere fitre de verilir.

Bir gelin, damat veya kayınpeder, kayınvalideye ihtiyaç sahibi ise zekât verilir, ama fıtır sadakası verilmez.


Bu yazıyı 624 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.