ZİNA

Zina nedir? Zina nikah dışı ilişkidir.

a)- Din ne diyor: zina’nın her türlüsü, kesin olarak yasaktır. Büyük günahlardan sayılmıştır. Kur-an’da:

-“ zina’ya yaklaşmayın zina o bir hayasızlıktır. Ve çok kötü bir yoldur.” – İsra:32 ( yalnız zina değil zinaya götürecek arzulardan, konuşmalardan, davranışlardan kaçının) demektir.

Hud suresinde, ar’af suresinde zina suçu işleyenlerin nasıl helak oldukları anlatılmaktadır

Furkan: 68- 69: “ Allah’ın has kulları zina etmezler. Bunu yapan cezasını bulur. Kıyamet günü cezası, kat kat arttırılır. O azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır”

Nisa 15: “kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye, yahut Allah onlara bir yol buluncaya kadar evlerde hapsedin.”

Bu ayette sokağa bırakmayıp fuhuşun yayılmaması mesajı vardır.

Nisa 16: “ İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza vermeyin, eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbelerin çok kabul eden ve çok esirgeyendir” buyrulmuştur.

Dinimizde zina, boşanma sebebidir. Sürgün cezası verilir, hapis cezası verilir, tövbe edinceye kadar bırakılmaz.

Zina iftirası, büyük günahtır.

Namuslu kadına iftira eden, ispat edemezse 80 sopa vurulacaktır. Ve bir daha şahitliği kabul edilmeyecektir. (Nur:4)

Nur: 23-24: “ Zina iftirasında bulunan kimse dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır”

Zina edenle evlenme konusunda kur-an’da :

Nur 3: “ Zina eden erkek zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınlarda ancak zina eden veya müşrik olan erkekle evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.”

Miada 5: “zina etmemiş, gizli dostlar edinmemiş kimselerle evlenecektir.”

Nur 26: “Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara ; temiz kadınlar, temiz erkekler temiz erkeklerde, temiz kadınlara yaraşır” buyrulmuştur.

        

          b)- Zinanın çeşitleri nelerdir?

Kur-an’da:  her organ yaptığından sorumludur. (İsra:16)

Bir hadiste de: “ Kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, nefsin zinası arzulamak, gözlerin zinası bakmaktır” (Buhari:7/130) buyrulur.

–       Boşananların ilişkisi zinadır.

–      Dinden çıkanların ilişkisi zinadır.

–     Dini nikah kıydırıp başkasıyla evlenen kadın zina etmiştir.

–     Nikahtan önce her ilişki zinadır.

–     Orda burada sürtünerek tatmin zinadır.

–     Müstehcen film , dansöz seyri zinadır.

–     Kadının kokular sürünerek kendini teşhiri baktırması zina hükmündedir.

–     Ay hali nifasli eşle ilişki haramdır.

–     Hayvanla ilişki zinadır.

Şehvetle bakmak zinadır. Görmek ayrı, bakmak ayrıdır.

İncil’de şöyle yazıyor:  “ Zina etmeyeceksin. Bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde onunla zina etmiş olur.” (Matta İncili:5/28-30)

Harama götüren şeyde haramdır. Hükmüne göre zinaya götüren her davranış haramdır. Bakmak kadar, baktırmakta günahtır.

Allah, peygamber “Bakma” derken “ Güzele bakmak sevaptır.” Demek, “ Yasak olan ikinci bakıştır. Ben baktım mı gözümü çekmeyiveririm” demek insanı, günahı arzulamak ve günahta ısrar etmek olduğundan küfre götüren sözlerdir.

Cenab-ı Allah’ın yarattığı çok daha güzel şeyler vardır. Onlara bakıp: “ Rabbim ne büyüksün? Demen mümkündür. Nefsi azdıracak,  akla kötü şeyler getirecek şeylerden gözü çekmek sevaptır. Bir Kutsi hadiste: “ Rızam için gözlerini harama bakmaktan men edenlere öğle bir iman veririm ki, zevki taa kalbinde hisseder” buyrulmuştur.

Kötülüğe giden yolda ilk sebep bakmaktır. Şairin dediği gibi: “ önce bakış sonra tebessüm gelir, sonra selamlaşmak, sonra konuşmak, sonra randevu, ve sonra karşılaşmak”

Bakmak, cinsel eğilimi arttırır, nefsi azdırır. Bunun için Müslüman gözlerini korumakla emrolmuştur.

Kur-an’da şöyle buyrulmuştur.

–          “Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min :19)

–          “Müminlere deki gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar.” (Nur:30-31)

–           Kutsi hadiste: “ kasıtlı bakış iblisin oklarından bir oktur.”    (Prof. Dr. İ. Canan hadis Ans: 2/212) buyrulmuştur.

–           Peygamber(sav) Hz. Ali’ye: “İlk bakışı kincisi izlemesin” (Age:2/213) buyurmuştur.

–           Hz. İsa’da: “ Gözünü kapadığın müddetçe, fecin zina etmez” demiştir.(Age:2/213)

–          “Bir Müslüman erkeğin gözü bir kadının güzelliğine takılınca, Allah’tan korkarak bakışını çekerse, Allah ona ibadet ecri verir. Ona ibadetin lezzetini tattırır.” (Ahmet B. Hambel:5/24)

Bir kutsi hadiste de: “Namahreme bakmak iblisin okarından bir oktur. Her kim benden koprkarak onu terk ederse zevkine bedel ona öğle bir iman veririm ki, onun varlığını kalbinde hisseder. (H. H. Erdem İlahi hadisler:28)

Göz kalbin aynasıdır. Göz resim çeker kalbe yerleştirir. O zaman kalp Allah’ın evi olmaktan çıkar. Resim ve televizyondaki görüntü için görüntü asıl değildir denmez. O da aynı etkiyi yapar. Namazda bile gözünün önüne gelir.

Evlilik maksadı ile bakmak peygamberimizin emridir. Evlenecek olanların birbirinin görmelerini bizzat istemiştir. Mugire Bin Şube’ye: “ hala evlenmedin mi? demiş,  Oda: “ evleneceğim” deyince, “ gördün mü”? diye sormuş  cevap olarak, “hayır” deyince Peygamberimiz “ git, gör “ buyurmuştur. “(Müslim Nikah:74)

–          Dokunmakta yasaktır.

Hz. Peygamber: “ Birinin başının demirden bir şişle dürtülmesi, onun için namahrem bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır.” ( Bekir Topaloğlu İslam’da Kadın: 185)

El tutmamak taassup değildir. İnançlara saygılı olmak, medeni insanların işidir.

Birde  öpüşme adeti var ki, buda ne inancımız da ne de örf adetimizde vardır…

Bakılması haram olan yere dokunmak, dokunmanın haram olduğu yere bakmak da haramdır.

Bir insan sözlüde olsa, nişanlı da olsa dikkat etmelidir. Söz ve nişan nikah yerine geçmez. Tanımak, arkadaş olmak günahı meşrulaştırmaz.  İlla tokalaşıp, öpüşüp günaha girmeyi gerektirmez.

Aralarında nikah düşen kimselerin  tokalaşması da yasaktır.Peygamberimizin biad için gelen hiçbir kadınla tokalaşmamıştır: “ ben kadınla tokalaşmam” demiştir.Hz.Aişe: “ onun eli hiçbir yabancı kadının eline değmemiştir” der.

Umeyra (ra) şöyle anlatıyor: “Bir grup Medineli kadın Müslüman olduk, peygambere gelerek: “Ey Allah’ın elçisi! Allah’a ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftira etmeyeceğimize, ve sana itaat edeceğimize söz veriyoruz.” Dedik.Bize: “gücünüzün yettiği kadar ve elinizden geldiği kadar” dedi.Biz: “elini uzatana da sana bid’at edeyim Ya Rasulullah” dedik.Hz.Peygamber bize: “ben kadınlarla tokalaşmam” dedi.(Tirmizi Siyer:37)buyurdu.

-Kadın erkek beraberliği de yasaktır.İslam da manevi babalık, ağabeylik, ablalık yoktur.Ders alma kurs verme hallerinde nice utanç verici olaylara şahit olunmuştur.Aynı oda da uygun olmayan çalışma ortamlarında nice yuvalar yıkılmış, nice namuslar kirlenmiştir.

Ne maksatla olursa olsun flört yasaktır, günaha götürür.İki ayrı cins bir arada olunca üçüncüsü şeytan olur.Şeytan kötülüğü emreder.

Hz.Peygamber, ama olan Ümmü Mektubumun oğlu ile eve gelir, hanımından perde arkasına çekilmesini ister.Hanımı:

-O amadır, kördür beni göremez deyince Peygamber:

-Sen de mi körsün demiştir.

Bir kadının kaynı ile beraberliğine “ölümdür.” Cevabını vermiştir.(R.Salihın:3/1659)

“Sakın bir erkek yanında mahremi olmadan yabancı bir kadınla  yalnız kalmasın çünkü üçüncüsü şeytan olur”(K.Sitte:9/467) buyurmuştur.

-Müstehcen şeyler konuşmak müstehcen şeyleri dinlemek yasaktır.Kur-an’da: “çekici bir eda ile konuşmayın sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümitlenir.Güzel konuşun”buyrulur.(Ahzap:32)

-Homoseksüellik zinadır.

Hz.Peygamber: “Ümmetim üzerinde en çok korktuğum şey, Lut kavminin yaptığı işi yapmalarıdır”(Tıbbı Nevebi Ans:2/440) demiştir.

Şuara 165-166’da böyle bir ilişki kuranlar için :”Sınırı aşmış,” “sapıklar” ifadesi kullanılmaktadır.

Hz.Peygamber:Lut kavminin iğrenç işini yapan mel’undur.”(K.Sitte:5/203) demiştir.Bir hadiste de:

-“Kadına arkadan yanaşan mel’undur.”(K.Sitte:5/203)

Bakara 223:”Kadınlarınıza önden yaklaşın” buyrulur.

-Sevicilik –Lezbiyenlik zinadır.

Hz Peygamber: “Erkek, erkeğin avret yerine, kadının kadına avret yerine  bakmasın.Erkek erkekle, kadında kadınla bir örtü içinde bulunmasın”(Müslim 1/266)

-“Kadın kadına muhabbette bulunursa ikisi de  zaniye olur.Erkek erkeğe  münasebette bulunursa, onlarda zanidir.”(Ramuz 465/13) demiştir.

Hz.Peygamber şöyle buyurur:

“Ümmetim  5 şeyi helal addederek benimserse, tarumar olur”

1)Lanetleşirse

2)İçki içerlerse

3)Erkekler ipek kullanırlarsa

4)Çalgı ve dansöz edinirlerse

5)Erkekler ve kadınlar kendi cinsleri ile yetinirlerse (K.sitte:7/276)

-El ile boşalmak(mastürbasyon)

Hz.Peygamber: “Elle boşalan lanetlidir.” Buyurmuştur.Hanefilere göre zinaya düşme tehlikesini önlemek için olursa, değilse haramdır.Dört mezhepde de  haram İbn-i Abidin zevk için istimna haramdır” der.

Elle boşalma,  her yönden zararlıdır. Şöyle ki:

-Evlilikte erken boşalmaya sebep olur.

-Cinsel hayat erken yaşta biter.

-Kısırlığa neden olur.

-Tacize, tecavüze meylettirir.

-Ruhi ve fiziki dengeyi bozar.

-Müstehcenliğe ilgiyi arttırır.

Peygamber(as):Allah kıyamet günün de 7 kimsenin yüzüne bakmaz, onları temize çıkarmaz; onları affetmez.

Eğer tevbe ederlerse tevbelerini kabul eder:

1.Eli ile nikahlanan

2-3.Erkekle ilişki kuran erkek

4.İçki düşkünlüğü olan

5.Ana babasını döven

6.Komşusuna eziyet edip lanetlenen.

7.Komşusunun kadını ile zina eden (Ramuz-el Ehadis:296/2)

-Tecavüze uğrayan kadın zorla tecavüze uğramış ise mazlumdur, masumdur.

Eğer kadın giyimi ile konuşması ile davranışları ile akla getirici  meylettirici ve tahrik edici davranarak, ümit verdiyse günahkardır.

Tecavüz eden o kadınla evlense bile  tecavüz suçu kalkmaz. Yani nikah evlilik öncesi günahları affettirmez.

Tecavüzden korunmak istenen kadın,

-Flörtten kaçınmalıdır.

-Giyimine, davranışlarına dikkat etmelidir.

-Yanlış arkadaş seçmemelidir.

-Telefon, internet, arkadaşlıklarından uzak durmalıdır.

-Kadın özgürlüğü, cinsel özgürlük  tuzağına düşmemelidir.Bugün bunlara dikkat etmeyenler özgürlüğün acı  meyvelerini toplamaktadır.

 

c)-Flört etmenin zararları neler olabilir?

Flört edenler evlilik yükünün altına girmek istemiyor.Evlense de sevgi saygı olmuyor. Sadece cinsellik kalıyor.Nişan olsa da nikah yerine geçmez, yani evlenilmiş gibi davranılmaz.

Günaha girilmemesi için nikah kıydırmak doğru değildir.Nikahla beraber  sorumluluk doğar.Sorumluluk yerine gelmeyince iki taraf da günaha girer.Erkek kadını boşamazsa, kadın bir daha evlenemez.Flörtte alışanı nikah sıkar.Evlenince eşler  birbirine güvenemez.

Flört metres hayatıdır.Nikahsız evliliktir.Flört kadını ortada bırakır.

Flört taciz, tecavüz  olaylarını arttırır cinayetlere neden olur.

Flörtte kullanılmışlık olduğu için kadın hep noksalık duyar, suçluluk psikoloji içerisinde yaşar.Bizden önce flörtün acı meyvelerini Avrupa, Amerika toplamıştır.

Ders alınacak bir olay:

“Florida şehrinde 100 bin kişi  futbol sahasına toplanmış,evlilik öncesi cinsi ilişki de bulunmamaya, flört etmemeye yemin etmişlerdir.Yemin metni şöyledir. “Allah’ım, kendim ve ailem huzurunda hayat arkadaşımı bulup onunla nikahlanıp evleninceye kadar  temiz kalacağıma yemin ederim.”(25-06-1994 Zaman)

Birbirinize uyum sağlarsak, anlaşırsak  evleniriz,düşüncesi ile nikah sahih olmaz.

Nikahın geçerli sayılabilmesi için şartlar vardır:

-Aynı cins arasında

-Cinsiyeti tam belli olmayanla

-Buluğ  çağına girmeyenle

-Rızası olmayanla

-Ateistle, müşrikle

-Şartlı, geçici, belirli zaman için

-Mehirsiz, ilansız

-Hileli

-Sadece cinsel tatmin düşüncesi ile

-Gizli nikah

-Gizli tutulan ikinci evlilik için  nikah olmaz.

Ne yazık ki bugün evliliği esaret sayan nikahsız ilişkileri savunan zihniyet var.Bekarete karşı çıkılıyor.”Namus, iffet bekçiliğimi yapacağız.” Diyerek yollarda yürüyen dernekler var.

Zinanın, fuhşun, orada burada tatmin yollarının hiçbir olumlu yönü yoktur.Bu yolla aile yuvalarını kaybeden milletler toplum olarak çökmüştür, kadın,sıcak aile ortamını yitirmiştir.

İbret alınacak bir örnek vermek isterim:

Yıl 2003 Aralık ayı Erzurum da  3 ayda 1335 kişi ile bir yabancı uyruklu kadın, ilişki kurmuş HIV ve Hepatiti-C taşıdığı tespit edildikten sonra ilişki kuranların test yaptırıp, tedavi olması  maksadıyla teşhir edildi.Buna bazı gruplar  “Fahişeyi teşhir hak ihlalidir” diye karşı çıkmıştır.(30-12-2003 vakit)

 

  d)-Zinanın sebepleri nelerdir?

-Kötülüğe sebep, ruh kirliliği ve maneviyat yokluğu,

-Tahrik, kötü örnek,cinsel özgürlük teraneleri

-Müstehcenlik, ve tahrik edici giyim

-Flört dans eğlence merkezleri

-Alkol uyuşturucu, kumar

-Medyanın müstehcenliği ve tahriki.

-Fuhuş mafyası zinanın yayılmasına neden olmaktadır.


 e)-Zinanın cezası nedir?

Geçmişte fuhuş yüzünden birçok toplum helak olmuştur.Kur-an’da ibret alınması için bu toplumların başına gelenler anlatılmaktadır.

Tevrat’ta: “Kızını fahişe ederek onu murdar etme, tabiî ki diyar zina etmesin, diyar alçaklıkla dolmasın” denilmektedir. (Levililer:19/29)

Zina yapanlar Yahudilik dininde teşhir edilir, dayak atılır veya yüzleri siyaha boyanıp rezil edilir.

Hıristiyanlıkta da zina yasaktır. İncil’de: “Zina etmeyeceksin” (Matta:19/18)

-“ Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. Ben size derim ki bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde onunla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa onu çıkar ve kendinden at. Çünkü: senin için azadan birinin yok olması, bütün bedenin cehenneme atılmasından iyidir” (Matta 5/27-30) ifadesi yer alınmıştır.

Tarih boyunca, Türk tarihinde zinanın cezası, ölüm olmuştur.  Ayrıca bir kadına tecavüze yeltenenlerin cezası da ölümdür. Zina mahsulü çocuğa da iyi bakılmamıştır, “piç” denmiştir.

Peygamber(sav)’e

–          İnsanları cennete enfazla götürecek şey nedir? denildi:

–          Allah’a karşı gelmekten sakınmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır buyurdu.

–          İnsanları en çok cehenneme götürecek şey nedir? denildi.

–          Dili ve cinsel organıdır buyurdu.(Tirmizi birr:62)

Bu konuda Rasullallah(sav) da şöyle haber vermiştir.

–          Bir yerde zina ve faiz yayılırsa oradakiler Allah’ın azabını hak etmiş olurlar.

–          Lut kavminin iğrenç işini işleyen kimse lanetlidir.

–          Ümmü selama(ra) Peygamber(as) sorar:

Aramızda iyiler olduğu halde bizde helak mı oluruz?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verir:

–          Evet, zina artarsa!

–          Yedi kat gök, yedi kat yer ve dağlar zina eden yaşlılara lanet eder. Zina edenlerin kokusu cehennem halkına eza verir.

Hz. Peygamber miraca çıkarken, Cebrail ile bir yere gelirler. Peygamber der ki :

–          Fırın gibi bir yere geldik, içerden gürültüler ve sesler geliyordu. Gördük ki, içerde bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağıdan bir alev yükseliyordu, onları yakıyordu. Alev değdiğinde çığlık koparıyorlardı. Bunlar kimdir dedim. Cebrail:

–          Zina edenlerdir dedi.

–          Ebu Hureyra’dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber, miraca çıkarken avret yerlerinde bir yama ile hayvanlar gibi otlayan bir topluluğa rastladığını ve Cebrail’in: Bunlar zina edenlerdir dediğini nakleder.

–          Hz. Peygamber: onda, dört çeşit zarar vardır:

1)      Yüzün nurunu alır.

2)      Rızkı daraltır.

3)      Allah’ın gazabını çeker.

4)      Ebedi cehennemde kalmaya sebep olur.

     F)-Zinanın sebep olduğu hastalıklar nelerdir?

–     Zina insanın ahlakını, akli dengesini bozar.

–     Cinayete, cinnete ve deliliğe sebep olur.

–     Zina eden, imanlı olarak zina etmez.

–     Zina eden kendini suçlu hisseder, karakteri bozulur.

–     Zina yuvaları yıkar, çocukları perişan eder.

–     Zina sapıklığa neden olur.

Zinanın sebep olduğu hastalıklarla ilgili şöyle buyurur:

-Bir yerde zina yayılırsa, orada bulaşıcı hastalıklar çoğalır.O yer halkı bilinmeyen hastalıklara maruz kalırlar.(A.Karabulut,Tıbb-ı Nebevi Ans:1/37)

-Bir yerde zina yapanlar çoğalırsa, orada ölümler artar.(Muvatta:2/460)

-Bir toplumda zina açıktan yapılırsa, o toplumda veba hastalığı ve daha önce görülmeyen hastalıklar çıkar ve yayılır.

-Bir toplumda zina  açıktan yapılırsa o toplumda taun hastalığı ve  daha önce görülmeyen hastalıklar çıkar ve yayılır.(İbni Mace Fiten:10/4019)

-Zina yolu  ile bel soğukluğu, frengi, AİDS ve başka hastalıklar bulaşır ve yayılır.

-Zina yüzünden taşlaşarak, yerin dibine batarak veya hastalıklardan  dolayı ölümlerle cezalandırılanlar gibi herhangi her hangi bir şekilde cezaya, belaya ve musibete uğrayanlar çoğalır.

-Zina edenin rızkı daralır.

-Zina edenin yüzündeki nur gider.

-Zina edenin vücudun da lekeler meydana gelir.

-Zina edenin ileri yaşlarda akli dengesi bozulur,yalnızlığa itilir, bazıları çıldırarak ölür, bazıları da kötü ölümlerle ölür.

-Zina mahsulü çocuklar, geri zekalı olur, ahlaken de kötü olur.

-Daima kötüyüm, suçluyum duygusu ile yaşar.

 

g)-Bu konu da neler yapabiliriz?

Yıl 2004 Haziran ayı Başbakanlık, İnsan Hakları başkanlığına bir mektup geliyor.23 yıl fuhuş çetesinin elinde tutulan  bir kadının yardım çığlıklarını içeren  bir mektup “İnsanlar Müslümanlar neredesiniz? İmdat!” Diye başlıyor ve nasıl mağdur edildiğini, nasıl baskı ile  tehdit ile çalıştırıldığını anlatan S.Ç kadınların, genç kızların nasıl ticaret metaı haline getirildiğini, uyuşturucuya, alkole nasıl alıştırıldıklarını anlatıyor.Kurtulmak istiyor.(22-06-2004 Zaman)

Allah soruyor: “Size ne oldu ey zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz? (Nisa:75)

Cami de vaaz ve hutbeler ile AİDS’e çare  camide cami cemaatin de aramakla olmaz.

Çoğu gencin istediği tek özgürlük cinsel özgürlük.Bugün gençler adeta yönlendiriliyor.Yapılan araştırmalara göre  gençlik gayri meşru ilişkinin  neden olduğu hastalıkları bilmiyor, AİDS cahili.

-Sağlık bakanlığı bu konu da gereken uyarıları yapmalıdır.Analar,babalar, kocalar,iffet ve namusun önemini bilen insanlar yetiştirmelidir.Atalarımız “ kadını er değil ar zapt eder”demişlerdir.

-Büyüklerin önce kendileri namuslu olmalı, namuslu yaşamalı ve gençlere iyi örnek olmalıdır.Eve sevgilisini getiren ana ikinci evlilik peşinde koşan baba, her halde iyi bir evlat yetiştiremez.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

-“Ana babanıza iyilik edin ihsan da bulunun ki çocuklarınızda size iteat etsin, saygı göstersin siz iffetli ve namuslu olun ki kadınlarınızda iffetli ve namuslu olsun. (Seçme hadisler:143/111)

Enlenecek yaşa gelince gençleri evermek bir hadiste: Evlenmeye gücü yeten evlensin, zira evlilik gözü haramdan korur, iffetli kalmayı sağlar.(müslüm nikah 1 buyurarak evlenmeyi emretmiştir)

Peygamberimiz, şirk koşmamaya, hırsızlık yapmamaya, çocukları öldürmemeye ve zina etmemeye dair bir söz alarak kendine bi ad edenlerin biatını kabul etmiştir.(Ramuz el ehadis:6/3) Bir hadislerin de şöyle bir müjde vermiştir. “ kim dilini, cinsel organını haramdan korumaya söz verirse, bende ona cennet için kefil olurum” (R.salihi:3/1542) Atalarımız “ Eline, beline, diline sahip ol” demiştir.  Kadın erkek kimin kimi öptüğü, sarıldığı belli değil. Her karşılaşıldığında sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak zinaya kapı aralar.

–          Önemli olan insanın hiçbir şekilde zarar görmemesidir. İffetsizlik suçu ile yaşamamasıdır. Ailenin sıcak ortamından mahrum olmamasıdır. Meşhur artist A. Perkins  AİDS’ten ölmeden evvel son sözleri şunlar olmuştur:

-“  Bu hasatlığı Allah’ın intikamı gibi gören birçok insan var, AIDS vinüsü Allah’ın vasifeli bir memurudur. Hatta  azmış insanları ıslah etmek için vazifesini yapmaya devam edecektir.” (23-05-1994 zaman gazetesi) sanatçı M. E. Yaşadığı hayatın sonunda AİDS’ten ölürken tüm insanlara sesleniyorum! Kurduğum ilişkiler sonunda ben bunu hak ettim demiştir. İnançsızlık inanç noksanlığı zinanın yollarını kolaylaştırıyor, inanç ve ibadet kötülüklerinden alıkor. Çağdaşlık, medenilik, ile ortaya çıkan açıklık, tecavüze neden oluyor. İçki, dans, eğlence, fuhuşa götüren tuzaklardır.


Bu yazıyı 6.789 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.